• Dome Matici slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka
 • image
 • image
 • image
MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU MÁ NOVÉHO PREDSEDU

Dňa 15. mája 2021 sa v Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnilo XXVI. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Matice slovenskej v Srbsku. Zasadnutia sa zúčastnili 62. delegáti, predstavitelia 23. miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku. Svojou prítomnosťou toto zasadnutie poctili aj hostia a to: dôstojný biskup SEAVC  v Srbsku pán Jaroslav Javorník,  III. tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade pán Boris Konček, predsedníčka NRSNM pani Libuška Lakatošová, ktorá bola aj predsedníčkou pracovného predsedníctva zasadnutia, podpredsedníčka NRSNM pani Tatiana Vujačićová, predseda Zhromaždenia Obce B. Petrovec pán Ján Jovankovič a zástupca predsedu Zhromaždenia Obce B. Petrovec  pán  Ján Šuľan.

Na úvod zasadnutia sa prihovoril odchádzajúci predseda MSS Ján Brtka, ktorý skrátka zhodnotil činnosť MSS počas jeho mandátneho obdobia. Menovaný navrhol aj pracovné predsedníctvo v zložení: Libuška Lakatošová, predsedajúca, Janko Havran a Vladimír Fekete, členovia pracovného predsedníctva a Zdenka Chalupková, zapisovateľka.  

Nasledovali príhovory hostí, po čom Zhromaždenie MSS schválilo zápisnice z minulých zasadnutí, správu o činnosti MSS za rok 2020, finančnú správu 2020, návrh plánu práce na rok 2021, návrh finančného plánu na rok 2021, správu Inventúrnej komisie MSS, správu Dozornej rady MSS za rok 2020 a návrhy na matičné  hodnosti a uznania za rok 2020.

Prítomným sa predstavil kandidát na predsedu MSS PhDr. et  ThMgr. Branislav Kulík.

Následne bola zvolená Volebná komisia v zložení: Zlatko Šimák z Padiny, Svetlana Zolňanová zo Selenče a Anna Oravcová zo Starej Pazovy.  Po vykonaných tajných voľbách volebná komisia zverejnila výsledky volieb.

Na post predsedu MSS je zvolený PhDr. et ThMgr. Branislav Kulík z Vojlovice-Pančeva.

Za podpredsedov MSS z Báčky zvolení  sú Anna Horvátová z Báčskeho Petrovca a Dr. Juraj Súdi zo Selenče, za podpredsedov MSS z Banátu zvolení sú Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata a Janko Kolárik z Padiny, za podpredsedov zo Sriemu zvolení sú Nataša Kolárová zo Šídu a Janko Havran zo Starej Pazovy a za podpredsedov z Belehradu z ďalšou časťou Srbska zvolení sú Ján Krivák a Zlatko Lenhart, obaja z Belehradu.

Členmi Dozornej rady MSS sa stali Libuša Simendićová zo Starej Pazovy, Rozália Hudecová z Hajdušice, Ondrej Zahorec z Hložian, Ján Hrubík zo Šídu a Pavel Baláž z Kovačice.

Na záver zasadnutia sa novozvolený predseda MSS pán Branislav Kulík poďakoval matičiarom za prejavenú dôveru.

 

 
MSS NAVŠTÍVILA DELEGÁCIA MZVEZ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky v zložení: pani Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVEZ, pán Ivan Surkoš, riaditeľ kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ, pán Jozef Korček, koordinátor kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ,  pani Monika Podsklanová Šuhajdová, referent Odboru štátov juhovýchodnej Európy a Turecka MZVEZ a pán Michal Kottman, generálny riaditeľ Sekcie ministra MZVEZ v sprievode J.E. pána Fedora Rosochu, veľvyslanca SR v Srbsku a pána Igora Vencla, zástupcu veľvyslnaca SR v Srbsku v rámci pracovnej návštevy Srbska navštívila Báčsky Petrovec a Maticu slovenskú v Srbsku.

Na matičnej pôde vzácnych hostí privítali: pán Ján Brtka, predseda MSS, pán Miroslav Vitéz právny poradca predsedu MSS a pán Vladislav Tárnoci, predseda Legislatívnej komisie MSS.

 Čítať celý článok...

   

 
PREDSEDA ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ NA NÁVŠTEVE MSS

Dňa 14. apríla 2021 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip po prvýkrát navštívil Maticu slovenskú v Srbsku. Pána Pilipa s delegáciou v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci prijal predseda MSS Ján Brtka so svojim zástupcom Branislavom Kulíkom a podpredsedom MSS Jankom Havranom. V rámci návštevi sa predseda ÚSŽZ zoznámil s aktivitami Matice slovenskej v Srbsku a aktuálnou problematikou, ktorá trápi Slovákov žijúcich v Srbsku pri vybavovaní Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.  Rokovanie matičného vedenia s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí iste prispeje k lepšiemu spoznávaniu potrieb Slovákov žijúcich v Srbsku a prinesie ovocie aj pri plánovaní podpory dôležitých projektov a aktivít na zachovaní slovenskej identity, školstva a kultúry vojvodinských Slovákov. 

 

Po ukončení pracovnej časti návštevy predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip odovzdal ceny víťazom súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2020, ktorí sa v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 nemohli zúčastniť slávnostného vyhodnotenia súťaže v Slovenskej republike. Ocenenia si prebrali: Tatiana Filipovićová z Báčskeho Petrovca, ktorá zíískala Hlavnú cenu, Peter Pavčok z Báčskeho Petrovca, ktorý získal Cenu poroty, Sára Štrbová z Báčskeho Petrovca, Amadea Čemanová z Kysáča  a Jakub Činčurák z Padiny, ktorí získali Čestné uznanie, Marína Čániová z Báčskeho Petrovca, ktorá získala Osobitnú cenu poroty, Tomáš Kámaň z Pivnice, ktorý získal Cenu Matice slovenskej a Mária Andrášiková z Báčského Petrovca, ocenený pedagóg.

Čítať celý článok...

 
MOMS KOVAČICA

MOMS Kovačica, bol obnovený 16.decembra.1990. roku, v roku keď bola obnovená i Matica slovenská v Srbsku (v tom čase v Juhoslávii). Jeden z iniciátorov znovuobnovenia MSS a MOMS Kovačica, v tých rokoch, bol Tomáš Hriešik Máško.

Tento miestny odbor MSS je organizátorom, alebo sa zapája do početných aktivít s cieľom zveľaďovania slovenskosti v Kovačici. Početné podujatia a aktivity sa zaraďujú do rôzných kategórií, spoločné majú spĺňanie cieľov a úloh MSS stanovené štatútom.

Spomedzi početných, tradičnou je ľudová veselica, ktorá sa koná od roku 2000, vždy v období medzi 25.janúarom a 2.februárom – tzv.Pavlovsko-Hromničná zábava. Do pravidelných akcií sa zaraďuje i Turnaj v kolkaní, a vždy keďsa naskytne príležitosť i humanitná činnosť.

O najnovších aktivitách sa môžete informovať tu: https://www.facebook.com/moms.kovacica

 

Čítať celý článok...

 

Predsedovia MOMS Kovačica od 1990 až po súčasnosť:

 • Dr. Jozef Benka 1990 – 1993
 • prof.Martin Toman 1993 – 1996
 • Bc. Ján Špringeľ 1996 – 1998
 • dip.ekon. Pavel Jonáš 1998 – 2001
 • Katarína Stanová2001 – 2005
 • Pavel Baláž 2005 – 2009
 • prof. Zuzana Lenhartová 2009 – 2013
 • Mária Kováčová 2013 – 2021
 • Pavel Baláž 2021 – súčasnosť

 

 

 

                                                                                                                            Foto: Spoločná fotografia predsedov MOMS Kovačica pôsobiacích v rokoch 1990-2020  

 

Na mandát 2021-2025 organizácia správnej rady MOMS Kovačica je nasledovná:

predsedníctvo

členovia dozornej  rady

delegáty v MSS

členovia SR bez funkcie

 

Pavel Baláž                     predseda

 

Holíková Ana-Andrea       podpredseda

 

Kováč Jaroslav                    podpredseda

 

Mgr.Kožík Miroslav            tajomník

 

Bobošová Anna                  pokladník

Cicková Eva

predsedníčka DR

                              Hrková, Zuzana

Hýlová Anna,

Stanová Katarína

Torňoš Martin

 

Babka Pavel

Brtka Ján

Kováčová Mária

Lenhartová Katarína

Šimon Pavel

 

Mgr.Bajza Martin

Bartková Eva

Čech Juraj

Čížiková Zuzana

MaA.Dišpiter Ján

Mgr.Dudášová Katarína

Harmádová Anna

Jaško Pavel

Jonášová Zuzana

Marček Martin

Siromová Mária

Dipl.Ing Zuzana Tomanová

 

                        Kontakty:

Pavel Baláž

predseda

069 662552 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Holíková Ana-Andrea

podpredsedníčka

063 1697629

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kováč Jaroslav

podpredseda

061 6577258 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr.Kožík Miroslav

tajomník

062 8573320   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bobošová Anna

pokladníčka

061 1139822  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 
Odovzdávanie šijacích strojov a materiálov miestnym odborom Matice slovenskej v Srbsku

   Prvá časť  zabezpečených finančných prostriedkov z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez oficiálnu rozvojovú pomoc SlovakAid vo výške 10.000 € realizovaná bola kúpou šijacích strojov a materiálov na výrobu ochranných rúšok v boji s pandémiou koronavírusu.

   V pondelok 8. júna na nádvorí Domu Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci bolo slávnostné odovzdávanie 16 šijacích strojov a materiálov, ktoré prevzali predstavitelia 14 aktívnych MOMS: Petrovec, Stará Pazova, Vojlovica-Pančevo, Hložany, Kysáč, Báčska Palanka, Laliť, Nový Sad, Kovačica, Padina, Šíd, Selenča, Hajdušica a Biele Blato.

   Predseda MSS Ján Brtka zdôraznil, že kúpené stroje miestne odbory dostanú na používanie ako matičný dar, s tým že sú stroje zaevidované ako osobitné základné prostriedky v Matici, ktoré sú dané na používanie do miestnych odborov.   

       Čítať celý článok...

   J.E. veľvyslanec Fedor Rosocha vyjadril spokojnosť, že sa peňažná dotácia veľmi rýchlo realizovala v praxi a že výsledky spoločného boja proti globálnej pandémii Covid-19 budú mať aj konkrétnu podobu.

„ Verím, že v šikovných rukách našich slovenských žien bude táto pomoc maximálne využitá tak, aby ste aj naďalej na Dolnej zemi mohli s rovnakým elánom udržiavať slovenské tradície, slovenskú históriu a slovenské špecifiká.Slovensko Vám v tomto smere bude vždy nápomocné v rámci svojich možností a bude podporovať komunitu Slovákov žijúcich v Srbsku tak, aby ste vedeli a videli, že nás viažu pevné bratské  putá“, povedal veľvyslanec Rosocha.

   Nasledovalo podpisovanie Protokolu o odovzdávaní a prevzatí šijacích strojov, ako aj praktická časť, demonštrácia použitia šijacích strojov.

     Čítať celý článok...

     Čítať celý článok...

 

 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Joomla extensions by Siteground Hosting