Správa o činnosti MOMS Biele Blato pre rok 2011

 MOMS Biele Blato má za sebou úspešný rok, v ktorom oslávil 20 výročie obnovenia a činnosti. Správna rada MOMS zasadala 6 krát a rozoberala spolu 30 bodov rokovacieho poriadku. Plán práce na rok 2011 je takmer v úplnosti  realizovaný.
Kultúra na úrovni osady v dnešnom čase predstavuje hodiny dobrovoľnej práce ochotných ľudí, ktorých je v dnešnej uponáhľanej dobe ťažko nájsť. V Bielom Blate máme šťastie, že ľudí, ktorí obetujú svoj voľný čas na to, aby svojou činnosťou pobavili a potešili ostatných ešte máme. Matica si váži ich prácu a snaží sa ich podľa možností podporovať. Sú to členovia Foklórnej odbočke, ktorý sa zúčastnili v januari na Itebejskych zimných stretnutiach v Novom Itebeji a v júle na Festivale zvikov a obyčají v Aradačskom šírom poli.  Svojím programom spestrili aj Budárske dni v Slankamenských Vinohradoch, v septembri opät zavítali  na Slovensko do dedinky Príbelce, kde spolu s členmi domáceho FS Bažalička oslávili 10. výročie družby. Svoje tanečné vystúpenie ukázali aj na domácom javisku a svoj výročný koncert usporiadali 10. decembra 2011.

bblato-2011-1-430x309.jpg

na Festivale zvikov a obyčají v Aradačskom šírom poli

 

bblato-2011-2-431x258.jpg

na Budárskzch dňoch v Slankamenských Vinohradoch

 

bblato-2011-3-436x218.jpg

Pribelčania a Bieloblatčania po vystúpení v Príbelcách

bblato-2011-4-436x290.jpg

Najmladšia účastníčka výročného koncertu Rebeka Straková

 

 Naše sólove speváčky učinkovali na festivaloch V pivnickom poli, na Banátskom festivale ľudových piesni v Padine a na detskom festivale Rozspievané klenoty v Kovačici.
MOMS Biele Blato bol v máji hostiteľom FS Hriňovčan z Hriňovej zo Slovenska, ktorý sa bieloblatskému obecenstvu predstavil celovečerným programom.

bblato-2011-5-439x327.jpg

Hriňovčania na bieloblatskom javisku počas vystúpenia

bblato-2011-6-440x268.jpg

Hriňovčania na bieloblatskom javisku po vystúpení spolu s hostiteľmi

 

Predstaviteľka nášho MOMS-u Anita Jonášová Mišićová sa ako prvá krajanka zúčastnila celoslovenskej súťaže rozpravačov v Lodne, kde získala cenu za umelecký prínos.

bblato-2011-7-442x319.jpg

Anita Jonášová Mišićová na javisku kultúrného domu v Lodne

 

Členovia FO MOMS Biele Blato absolvovali odborné kurzy pre choreografov v Bratislave a v Báčskom Petrovci, ako aj odborný kurz pre režisérov v Kovačici. Študenti sa zúčastnili stretnutia študujúcej mládeže v Báčskej Palanke a najmladší Bieloblatčania Detskéj svadbe v Kovačici. Predstavitelia MOMS-u Biele Blato sa zúčastnili zasadnutí Zhromaždenia MSS v Báčskom Petrovci.
Aktyvity nášho MOMS-u sledovali aj médiá, hlavne slovenský týždeník Hlas ľudu a slovenská redakcia Rádia Nový Sad.
Aj tohoto roku MOMS daroval príliehavé vianočné darčeky v podobe slovenských detských kníh a sladkostí žiakom Základnej školy, ktorí sa vyučuju v slovenčine.
MOMS pripravil aj materiál pre knihu 20 rokov MOMS Biele Blato, ktorú upravuje a vytlačí SV centrum a očakáva sa že bude zakončená do 01. februára 2012.
MOMS Biele Blato vytlačil nástenný kalendár na rok 2012, ktorý je v akcii zbierania členského poplatku aj rozdelený všetkým členom a poštou zaslatý všetkým Bieloblatčanom žijúcim v iných osadách na území Srbska. Pre vysoké poštové náklady, posielanie kalendárov do záhraničia je zredukované. Akcia zbierania členského poplatku ešte trvá, ale sa očakáva že si všetkých 260 členov svoju povinosť splní.