ZŠ bratov Novákovcov v Silbaši

V rámci týždňa dieťaťa, 3. októbra 2018, Tatiana Naďová a Svetlana Zolňanová navštívili a žiakom rozdelili knihy a učiteľom nástenky do učební, v ktorých prebieha vyučovanie po slovensky. Veríme, že Sibašania podporia svoju Maticu.

alt