Návšteva domu Matice slovenskej v Srbsku

V Dome Matice slovenskej v Srbsku, minulú sobotu, 6. októbra sme uvítali slovenských učiteľov z Maďarska, Rumúnska,Chorvátska, Ukrajiny, Slovenska. Domáci osvetoví pracovníci spoločné chvíle predovšetkým využili na výmenu skúseností a predsedníctvo MSS hostí zoznámilo o práci a činnosti našej Matice.

alt