Úspešný večierok venovaný promócii zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii-Srbsku
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-1.jpg
Dňa 10. mája 2013 Matica slovenská v Srbsku v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Petrovci usporiadala v Dome MSS Ľudovíta Mišíka úspešný večierok venovaný promócii zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku a životnej 70-tke Samuela Boldockého, ktorý je zostavovateľom uvedeného zborníka.
Večierok navštívili početní matičiari z celej Vojvodiny a pozvaní hostia nielen zo Srbska, ale aj Slovenska. V progeme účinkovali Katarína Melegová-Melichová, Dr. Samuel Čelovský, Viera Benková, Miluška Anušiaková-Majerová, Viera Dorčová-Babiaková a Rastislav Labáth, pokiaľ svojim vystúpením večierok spestrili Komorný zbor Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej, Samuel Kováč , Marta Gažová a Michaela Balážová. K životnému jubileu oslávencovi na záver gratulovali Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Stanislav Bajaník, predstaviteľ Matice slovenskej zo Slovenska a Viera Ďenďúrova-Tapalagová, zástupkyňa Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-2.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-3.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-4.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-5.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-6.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-7.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-8.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Vecierok-Boldocky-9.jpg