Málinčania navštívili Maticu
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-1.jpg
V sobotu 25. mája 2013 ústredie Matice slovenskej v Srbsku v Petrovci navštívili hostia z Málica a Slatiny zo Slovenskej republiky, ktorý Petrovec navštívili počas osláv Dní Petrovca a boli hosťami Spolku petrovských žien, členky ktorého u nich pobudli v októbri lanského roka. Viedla ich kultúrna referentka obce Málinec Anna Kančová.
Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová ich skrátka informovala o dejinách a aktivitách MSS, ktoré sú upriamené na zachovanie a zveľadenie kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku a pravda v neposlednom rade aj na posilnenie sebaúcty a slovenského povedomia. 
Tí, ktorí navštívili Petrovec po prvý raz boli dojatí z toho, čo mali možnosť vidieť a zažiť v Petrovci počas svojej návštevy kultúrneho strediska vojvodinských Slovákov. 
 Na pamiatku Matica hosťom venovala zo svojich knižných vydaní, aby si nielen v srdci a v spomienkach odniesli svedectvo životaschopnosti slovenského etnika na týchto priestoroch.
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-2.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-3.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-4.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-5.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-6.jpg
 
.b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Malincania-7.jpg