Maticu navštívili Dolnokubínčania
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-1.jpg
 V nedeľu 26. mája 2013 Dom MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci navštívili podnikatelia z Dolného Kubína zo Slovenskej republiky, ktorí sa už tradične zúčastňujú na oslavách Dní Petrovca. Prijala ich predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, ktorá ich zoznámila s dejinami Matice slovenskej v Srbsku a jej najdôležitejšími aktivitami, ktoré vyvíja na zachovaní slovenskosti v Srbsku a poďakovala im za podporu, ktorá sa Matici prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dostáva a na čo odvádzajú prostriedky daňoví poplatníci Slovenska.
 V nedeľu ráno navštívili faru SEAVC v Petrovci, na ktorej ich privítal velebný pán farár petrovský Vladislav Ivičiak, potom sa zúčastnili služieb Božích v kostole SEAVC, po ktorých nasledovala návšteva v Spolku petrovských žien, kde ich privítala predsedníčka SPŽ Katarína Arňašová a výstavu v priestoroch SPŽ hosťom ozrejmila členka SPŽ Drahotína Dorčová.
 Hovorili aj o možnej spolupráci, keďže medzi hosťami bol aj zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovania Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne RNDr. Peter Ištván a to pri prezentácii tejto školy na slovenských základných školách vo Vojvodine.
 S podnikateľmi na oslavy z Očovej docestoval aj hudobník a spevák Anton Budinský, ktorý vystúpil v sobotu aj v rámci kultúrno-umeleckého programu v petrovskej Vrbare. Aj na matičnej pôde zahral na fujare a zaspieval niekoľko slovenských ľudových pesničiek.
 Inak, podnikatelia z Dolného Kubína Petrovec navštevujú vďaka petrovskému podnikateľovi Jánovi Kolárovi.
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-2.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-3.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-4.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-5.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-6.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-7.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-8.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Dolnokubincania-9.jpg