ÚČASŤ MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU NA DETSKEJ DIVADELNEJ PREHLIADKE 3 X Ď

Tohtoročná slovenská prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď sa konala v dňoch 6. až 9. júna v staropazovskej divadelnej sále. Na prehliadke sa zúčastnilo 13 súťažných predstavení (z Aradáča, zo Starej Pazovy, z Pivnice, z Padiny, z Bieleho Blata, z Kovačice, z Erdevíka, z Boľoviec, z Báčskeho Petrovca, zo Selenče, z Vojlovice a zo Šídu) a niekoľko hosťujúcich(z Nového Sadu, Báčskej Palanky a zo Slovenskej republiky, zo Zvolena).

Cenu za najlepší debut odborná porota udelila Eliane Markušovej z Bieleho Blata za stvárnenie postavy Susedovo dievča v predstavení O pyšnom dievčati menom Ajoga, Cenu za najlepšiu mužskú epizódnu postavu udelili Patrikovi Brachnovi z Padiny za stvárnenie postavy Adolfa v predstavení Akadémia šantenia, Cenu za najlepšiu ženskú epizódnu postavu získala Ines Gedrová z Pivnice za stvárnenie postavy Kozičky v predstavení Ako šlo vajce na vandrovku, Cenu za najlepší mužský herecký výkon porota udelila Dáriovi Hlavčovi z Aradáča za stvárnenie postavy Rozprávača kohúta v predstavení Popoluška a Cena za najlepšiu dievčenskú postavu sa dostala Alise Oravcovej z Vojlovice za stvárnenie postavy Škaredé káča vojlovické.

Títo piati herci sa v organizácii Matice slovenskej v Srbsku, ako povedala v záverečnom ceremoniáli predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, zúčastnia na Mikulášskych trhoch v Bratislave v decembri bežného roka, za čo podporu Matica získala prostredníctvom projektu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Menovaná im v mene MSS odovzdala aj knižné odmeny.