Večierok venovaný 125. výročiu narodenia dôstojného pána biskupa SEAVC a predsedu MSJ Samuela Štarke

V nedeľu 16. júna v petrovskom chráme Božom tamojší cirkevný zbor a MOMS Báčsky Petrovec usporiadali večierok venovaný 125. výročiu narodenia dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii Samuela Štarkeho. Príležitostný večierok spevom otvoril petrovský cirkevný spevokol pod vedením kantora Janka Siromu. Velebný pán Vladislav Ivičiak, farár petrovský, v úvodnom prívete privítal potomkov dôstojného pána biskupa Samuela Štarkeho, tiež dôstojného pána Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC, vznešeného pána Vladimíra Valentu, seniora báčskeho, Katarínu Melegovú-Melichovú, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku, a všetkých ostatných cirkevníkov a matičiarov. Predsedníčka MSS a MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová v príhovore zdôraznila, že Samuel Štarke, farár petrovský, biskup SEAVC a predseda MSJ, bol jednou z popredných osobností z minulosti nášho duchovného a kultúrneho života. Menovaná zároveň farárovi Vladislavovi Ivičiakovi odovzdala obálky, ktoré MSS vydala z tejto príležitosti. Ďalšie texty o biskupovi Štarkemu čítali Hana Majerová a Rastislav Labáth a na ukážku jednu z kázní biskupa Štarkeho prečítal petrovský kňaz V. Ivičiak. Odzneli i verše Viery Benkovej Chorál v podaní Hany Majerovej. Program večierka obohatili sólový organový výstup kantora Janka Siromu a spoločná hra na trúbkach V. Ivičiaka a Miroslava Poničana. S prednesom dvoch pesničiek vystúpili Anna a Anna Margaréta Valentové zo Selenče a hrou na organe a trúbke večierok spestrili J. Siroma a M. Poničan. Záverečnú modlitbu mal farár V. Ivičiak a všetci prítomní v chráme nakoniec spoločne zaspievali pesničku Hrad prepevný.