Našla sa kniha pre každého

V dňoch 14. až 17. novembra v Incheba Expo Aréne v Bratislave prebiehal 21. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka a 18. ročník výstavy vzdelávania a didaktických pomôcok Pedagogika. Slávnostného otvorenia vo štvrtok 14. novembra sa zúčastnil majiteľ a generálny riaditeľ Incheby Alexander Rozin,  predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska Daniel Kollár, predseda SAV Jaromír Pastorek a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Na veľtrhu 150 vystavovateľov z 11 krajín (Slovensko, Česko, Rusko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko) vystavovali nielen množstvo nových titulov rôznych žánrov, ale aj organizovali besedy so spisovateľmi, prezentácie kníh, verejné čítačky, jedným slovom množstvo sprievodných podujatí, a to všetko na 6350 m2. Cenu Bibliotéky, ktorá sa v tomto roku udelila po siedmykrát za najlepšie knižné dielo ženskej autorky v predošlom roku, dostalo sa Lucii Piussi za knihu Život je dielo.

S finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tomto roku na spoločnom stánku dolnozemských Slovákov č. 306 v Hale D vystavovali svoje vydania Slováci z Rumunska, Srbska, Maďarska a Chorvátska. Okrem toho participovali aj v sprievodných podujatiach. Dolnozemský stánok navštívil aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík so svojimi spolupracovníkmi.

Už v prvý deň Bibliotéky Slovenské vydavateľské centrum malo prezentáciu knihy O súčasnej poézii vojvodinských Slovákov prof. Dalimíra Hajka, ku ktorej odborný posudok dala Doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD. Úvodom prítomných oslovil riaditeľ SVC Vladimír Valentík.

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku prezentovala knihu doc. Miroslava Kmeťa Krátke dejiny vojvodinských Slovákov 1, ktorú odborne predstavil Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. Obe prezentácie moderovala Mária Katarína Hrkľová.

V piatok v poobedňajších hodinách bola prezentácia antológie Plášť bohyne, ktorú vydala Matica slovenská v Srbsku. Odborný posudok mal literárny kritik Samuel Boldocký, o zrode hovorila editorka Viera Benková a svoje verše prečítali Dana Podracká, Etela Farkašová, Zlata Matláková, Hana Košková, Miroslava Škvareninová Dudková, Dagmar Maria Anoca a verše Viery Benkovej predniesla predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, ktorá prezentáciu aj moderovala. O knihe, ku zrodu ktorej sa pričinila aj Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku sa zmienil jej riaditeľ Ivan Miroslav Ambruš. 

SVC v piatok prezentovalonové knihy  našich literátov Viery Benkovej – Exlibris morušových listov, Samuela Boldockého – Svedectvo doby, Martina Prebudilu – Príbehy z čiernej skrinky a Miroslava Demáka – Magnólia z diamantovej hory. O vydavateľskej činnosti hovoril riaditeľ SVC Vladimír Valentík a prezentáciu moderovala Mária Katarína Hrkľová.

V sobotu matičná delegácia (predsedníčka MSS K. Melegová-Melichová, V. Benková a S. Boldocký) mala besedu o živote vojvodinských Slovákov v osade Župkov (okres Žarnovica), čo dohodol predseda Spolku slovenských spisovateľov Dr. Miroslav Bielik, ktorý besedu aj moderoval. Hostí privítal starosta Župkova Ing. Ján Tomáš. V priestoroch tamojšej Základnej školy okrem žiakov a kolektívu školy, prítomní boli aj starostovia obcí celého mikroregiónu, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, poslanci obecného zastupiteľstva a rodičia. V úvode dvojhodinovej besedy vystúpili žiaci s krátkym programom, po čom matičiari prezentovali kultúru a zvyky Slovákov v Srbsku, matičné aktivity a odpovedali na početné otázky prítomných. Popoludnie sa zakončilo neformálnou besedou v knižnici školy, do ktorej hostia venovali matičné vydania.

Pri stánku dolnozemských Slovákov na Bibliotéke sa pristavili mnohí návštevníci. Zaujímali ich nielen knihy a časopisy, ale aj život nás, Dolnozemcov. Aj my sme si mohli napásť oči počas štyroch dní na toľkom knižnom jase a bohatstve. A dožičiť si priniesť podľa vlastného výberu útržok tejto krásy aj domov. Veď idú sviatky...

                                                      Katarína Melegová-Melichová

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt