40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Dňa 23. novembra 2013 v štúdiu M Novosadského rozhlasu prebiehala jubilejná 40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Súťažilo 58 žiakov z 18 prostredí. Mladých recitátorov a ich sprievodcov uvítala zodpovedná redaktorka Programu v slovenskej reči Milina Florianová a po príhovore zástupcu riaditeľa novosadského rozhlasu Vojina Popovića súťaž otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Ich výkon v rámci štyroch kategórií hodnotila odborná porota v zložení Katarína Melegová – Melichová (predsedníčka), Ján Širka a Jana Lačoková (členovia). Najprv sledovali prednes poézie žiakov nižších ročníkov, z ktorých najlepšia bola Gabriela Svetlíková z Kovačice, druhé miesto obsadila Mia Verešová zo Starej Pazovy a na tretie sa dostala Annamária Kollárová z Báčskej Palanky. Spomedzi žiakov vyšších ročníkov prvú cenu získala Martina Bartošová z Aradáča, druhú Ema Kočišová zo Starej Pazovy a tretiu Hana Katarína Ďurovková z Kysáča. 

V prednese prózy súťažili žiaci nižších a vyšších ročníkov spolu. Prvú cenu získala Miluška Vranková z Kysáča, druhú Emília Jana Pálešová z Erdevíka a tretiu Ivana Galátová z Kovačice. V tejto kategórii odborná porota udelila aj špeciálnu cenu, ktorú si zaslúžila Jelena Miščevićová z Nového Sadu.

Rozhodnutie odbornej poroty zverejnila predsedníčka komisie Katarína Melegová Melichová, ktorá tiež poukázala na význam zdokonaľovania recitačného remesla. Aby v takomto upevňovaní lásky nielen k materčine, ale aj všeobecnému krásnu pokračovali, všetci účastníci dostali nové knihy, o ktoré sa okrem Výboru pre vzdelávanie NRSNM postarali aj Asociácia slovenských pedagógov a Matica slovenská v Srbsku.

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt