NÁVŠTEVA GENERÁLNEHO KONZULA SR NA PÔDE MSS

V rámci oficiálnej návštevy Báčskeho Petrovca RNDr. Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe v pondelok 22. mája 2017 navštívil ústredie Matice slovenskej v Srbsku, kde sa stretol s novým vedením MSS. Na matičnej pôde vzácneho hosťa privítal predseda MSS Ján Brtka, v sprievode podpredsedov MSS Branislava Kulíka a Vladimíra Feketeho.