Tristo rokov Slovákov v Bajši

22. septembra v Bajši, v organizácii MOMS, sa uskutočnilo stretnutie, kde historické údaje o tom, že na tých priestoroch Slováci žijú už 300 rokov podal Dr. sci. Ján Babiak. Stretli sa tam matičiari a na prvej fotke okrem členov selenčského Orchestríka, ktorý úspešne funguje pod taktovkou Juraja Súdiho, sú okrem iných aj čestný predseda Matice slovenskej pán Rastislav Surový a terajší predseda MSS pán Ján Brtka.

altalt