Podpísanie zmluvy medzi Pokrajinským sekretariátom pre vedu a technologický rozvoj a Maticou slovenskou v Srbsku

b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-1.jpg

 

Dňa 4. septembra 2012 sa v miestnostiach Združenia petrovských žien uskutočnilo sviatočné podpísanie Zmluvy o financovaní Matice slovenskej v Srbsku v roku 2012. Zmluvu sviatočne podpísali podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj Prof.Dr. Dragoslav Petrović a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Jána Varšu, poslanca v Zhromaždení APV Jána Bohuša, predsedu Obce Báčsky Petrovec Pavla Marčoka, výborníčky v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec Drahotíny Dorčovej a predsedníčky Združenia petrovských žien Kataríny Arňašovej. Predtým ako zmluvu podpísali, verejnosti prezentovali publikácie, ktorým sa podpory z tohto zdroja dostalo v minulom roku a prítomní si obzreli výstavu Z klenotnice našich rodičov, ktorú petrovské ženy prichystali pri príležitosti Slovenských národných slávností. V pokračovaní sa všetci presunuli do domu petrovského maliara Vladimíra Urbančeka zariadeného na súkromnú galériu, keďže je príprava monografie o tomto maliarovi a jeho umeleckej tvorbe tiež zachytená podpísanou zmluvou o financovaní MSS v roku 2012.
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-2.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-3.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-4.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-5.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-6.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-7.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-8.jpg
 
b_520_390_16777215_0___images_spravy_podpisanie-zmluvy_Podpisanie-zmluvy-medzi-Pokrajinskym-sekretariatom-9.jpg