XVII. ročník Festivalu vážnej hudby Jarné Nôty

Tradičný Festival vážnej hudby Jarné nôty tohto roku odznel v prvý letný deň 21. júna v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Účastníkom v poradí 17. festivalu, sa prihovorila a zaželala im úspechy na ich ďalšej profesionálnej ceste Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Festival potom otvoril Siniša Stanivuk, námestník predsedu Obce Báčsky Petrovec. Úvod programu tohtoročného festivalu patril úspešným a oceňovaným hudobným kolektívom: speváckemu zboru ZŠ Jána Čajaka v Petrovci s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a orchestru ZŠ Mladých pokolení v Kovačici s dirigentom Pavlom Tomášom st.   Nasledovali úspešní interpreti či virtuózi sólisti: huslistka Marína Cerovská, Petrovčanka zo ZHŠ Josipa Slavenského v Novom Sade, gitaristka Anna Havranová, Pazovčanka zo SHŠ Kostu Manojlovića v Zemune, Igor Havran z Akadémie umení v Novom Sade, a súrodenci klaviristi Ema a Marek Stupavskovci z Nového Sadu (zo základnej, respektíve Strednej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade). Stupavskovci sa najprv predstavili v spoločnej hre a Marek potom aj sám v majstrovskom prednese dvoch etúd. Tohtoročné Jarné nôty tým najkrajším spôsobom obohatili hostia z Červeného Kostelca v Českej republike: Detský spevácky zbor Červánek s dirigentkou Evou Kubečkovou a Akordeónové kvarteto Kubaband s vedúcim Jaroslavom Kubečkom. Na záver, aj tentoraz všetci účastníci a predstavitelia zborov a orchestrov od organizátorov dostali poďakovanie za účasť na tomto krásnom umeleckom podujatí, a  knižný darček.  

 

alt

 

alt

 

alt