Návšteva slovenských dolnozemských učiteľov

V sobotu, 6.októbra t.r. v Báčskom Petrovci prebiehalo stretnutie slovenských učiteľov z Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, Slovenska a Srbska, ktoré organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 
Bohatý program tohto stretnutia sa začal odborným seminárom pre učiteľov a po prestávke hostia navštívili Matičný dom v Báčskom Petrovci, kde ich privítalo predsedníctvo Matice slovenskej v Srbsku. 
Večerné hodiny stretnutia prebiehali v nanajvýš slávnostnej atmosfére. Odovzdaná bola Cena Samuela Tešedíka jednotlivým učiteľom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí. Pamätný list dostala Mária Miškovicová z Hložian a Cenu Samuela Tešedíka Tatiana Naďová z Pivnice a Anna Medveďová z Báčskeho Petrovca. Program moderovala koordinátorka výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová a umelecky ho spestril operný spevák Boris Babík za hudobného sprievodu Dr. Juraja Súdiho. 
Všetkých účastníkov tohto stretnutia pozdravila a oceneným pedagógom zagratulovala aj nositeľka listiny Matice slovenskej v Srbsku Libuška Lakatošová.

alt

 

alt