Cena obce Báčsky Petrovec
b_520_390_16777215_0___images_spravy_cena-obce-1.jpg
Obec Báčsky Petrovec 15. októbra 2012 oslávila Deň obce. V rámci osláv Dňa obce sa o 11. hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec uskutočnilo sviatočné zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. V rámci sviatočného zasadnutia už tradične udelili Cenu obce Báčsky Petrovec. Nositeľom tohtoročnej Ceny obce Báčsky Petrovec sa stala Matica slovenská v Srbsku, ktorá oslávila 80 rokov od svojho založenia. Cenu v mene Matice slovenskej v Srbsku prebrala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. 

b_520_390_16777215_0___images_spravy_cena-obce-2.jpg