SPOLUPARÁCA MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU S MATICOU BUNJEVSKOU

Dňa 19. júna sa v Dome MSS Ľudovíta Mišíka uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia Matice slovenskej v Srbsku s delegáciou Matice bunjevskej.   Na stretnutí sa rokovalo o možnosti zveľadenia spolupráce týchto dvoch Matíc a spoločnom vystupovaní pri zabezpečovaní stabilnych zdrojov financovania, keďže si obe Matice pre svoju činnosť prostriedky zabezpečujú hlavne prostredníctvom projektov z rozpočtov lokálnych samospráv.

Spolupráca dvoch Matíc pretrváva už niekoľko rokov, v čom chcú dve Matice aj ďalej pokračovať. V čele delegácie Matice bunjevskej, ktorá navštívila MSS bol predseda Matice bunjevskej Ivan Sedlak a prijalo ich najužšie vedenie MSS v čele s predsedníčkou Katarínou Melegovou-Melichovou.

 

alt

 

alt

 

alt