PODPISOVANIE ZMLUVY O FINANCOVANÍ MSS V ROKU 2013

V priestoroch Slovenského národného domu v Kysáči 27. júna Matica slovenská v Srbsku a Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj podpísali zmluvu o financovaní Matice slovenskej v Srbsku v roku 2013. V mene MSS zmluvu podpísala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, a v mene Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj, zmluvu podpísal prof. Dr. Dragoslav Petrović, podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj. V tomto roku ide o sumu 575-tisíc dinárov, ktorou spomenutý sekretariát podporí tri oblasti práce MSS a to: výstavnú a vydavateľskú činnosť, ako aj účasť na vedeckých konferenciách. Zamerajú sa aj na zabezpečenie kontinuity v realizovaní vyučujúcich programov po slovensky na všetkých úrovniach vzdelávania.

Po podpísaní zmluvy hostia si pozreli výstavu ilustrácií pre deti Ljubomira Sopku v Galérii SND, a potom boli prezentované matičné publikácie, ktoré vlani vyfinancoval Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj.

Zostavovateľka knihy Čarovná niť v ruke ženy Katarína Melegová-Melichová predstavila túto publikáciu, ktorá vyšla z príležitosti 90. výročia Spolku petrovských žien. Potom o brožúrke Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov hovorila autorka a predsedníčka osvetovej komisie MSS Anna Medveďová. Nasledoval príhovor autorky Viery Benkovej, ktorá hovorila o antológii Plášť bohyne. Na záver autor Samuel Boldocký predstavil zborník 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku. Na tomto podujatí boli prítomní i podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete, čestný predseda MSS Rastislav Surový a predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik.

alt

 

alt