Premiéra Urbančekovej knihy na Vladimíra

Petrovskí matičiari v spolupráci s matičným ústredím vo štvrtok 16. januára 2014 v Dome MSS Ľudovíta Mišíka zrealizovali premiéru knižného vydania Matice slovenskej v Srbsku autora Dr. Jána Kišgeciho Moje rodisko a Vladimír Urbanček. Premiéru umelcovi ladili príležitostne k meninám. O svojráznom umeleckom historikovi svojho rodiska početnému auditóriu sa prihovoril autor knihy Ján Kišgeci. Okrem iného ozrejmil aj životnú púť v zámorí, tohto úspešného podnikateľa, ale aj túžbu Vladimíra Urbančeka prinavrátiť sa do rodného kraja. Tá sa mu napokon splnila pred pol druha desaťročím, ked sa natrvalo vrátil do Petrovca so svojou manželkou Ann, rozhodnutý stráviť tu svoje dôchdcovské dni. Vladimír Urbanček aj v Petrovci pokračoval v umeleckej práci, ktorou si v šírom svete liečil clivotu po domove. Po absolvovaní umeleckých škôl v Amerike maľoval výlučne svoje rodisko. Tieto hyperrealistické olejomaľby často i vystavoval a za ne získával odmeny. 

Vystavuje ich i v súčasnosti a každodenne všetkým záujemcom ich sprístupnil vo vlastnej galérii. Reprodukcie Urbančekových olejomalieb si odteraz možno prezrie aj v pekne upravenej fotografickej monografii. Na obrazoch tohto umelca je zachytený tep Petrovca a Petrovčanov, ktorý už pomaly celkom doznieva. Vladimír Urbanček sa na plátne pokúša zachytiť životný optimizmus tunajšieho ľudu, ktorý ho vyprevadil do ďalekého sveta, teplo murovaných pecí, bežné domáce práce na dvore  a na poli, vôňu dedinských zabíjačiek či hrdosť vyfintených  dievok a mládencov.  Na príjemnom večierku úryvky z textov premiérovanej  knihy z pera autorov Jána Kišgeciho, Annamárie Boldockej-Grbićovej a Jarmily Pálenkášovej predniesli Viera Dorčová-Babiaková a Rastislav Labáth. O nič menej pútavé boli aj prednesy ľudových pesničiek. Tie zaspievali Andrea Lačoková, Jarmila Kolárová a Vladimíra Sabová, všetky krojované v starodávnom obleku dievok. Na harmonike ich sprevádzal Zdenko Makovník.  Spomienkami na spoluprácu a umeleckým slovom sa autorovi prihovorili aj manželia Rastislav a Elena Surovci z Kysáča. V mene matičiarov maliarovi Vladimírovi Urbančekovi nie len ku knihe , ale aj k meninám blahoželala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Zároveň autorovi publikácie a umelcovi odovzdala autorské výtlačky. Na záver sa Vladimír Urbanček svojej manželke poďakoval za celoživotnú podporu a lásku, všetkým tým ktorí sa pričinili, aby monografia uzrela svetlo sveta, ako i "manekýnom", ktorí sú stvárnení na jeho obrazoch.

Text a fotografie: Jaroslav Čiep

alt

alt   

alt

alt