O Z N Á M E N I E

Slovenské národné slávnosti 2018 sa uskutočnia druhý augustový víkend, teda od 10.08. do 12.08.2018.