Pracovné zasadnutie

V Starej Pazove sa 17. septembra uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie listiny Matica slovenská v Srbsku - Libuška Lakatošováalt