Ustanovujúca schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

4.decembra, v Slovenskom národnom dome v Starej Pazove, na ustanovujúcej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za predsedníčku je veľkou väčšinou hlasov zvolená nositeľka listiny Matice slovenskej v Srbsku Libuška Lakatošová. Z dvadsiatichdeviatich členov NRSNM dôveru Lakatošovej preukázali dvadsiatipiati. Ako pani Lakatošová vyzdvihla pri nástupe na post predsedníčky: "... želám si, aby našou spoločnou ambíciou bola vysoká kvalita každého podujatia, každého projektu a zároveň chcem slúbiť, že sa s odhodlaním zameriam na riešenie všetkých otázok, za ktoré je kompetentná Národnostná rada, pri čom počítam so všetkými vami, lebo sme na spoločnej ceste."
V mene Matice slovenskej v Srbsku blahoželáme novej predsedníčke a všetkým členom NRSNM a veríme, že aj v budúcnosti Národnostná rada a Matica slovenská dokážu spolu mnoho toho urobiť pre Slovákov v Srbsku.

alt