Správy
SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLÓNIA V KULPÍNE

 
VÝZVA - STRETNUTIE SLOVENSKEJ ŠTUDUJÚCEJ MLÁDEŽE

Pozývame všetkých slovenských študentov, aj bývalých študentov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021, aby sa zúčastnili Stretnutia slovenskej študujúcej mládeže, ktoré sa uskutoční v rámci tohtoročných Slovenských národných slávností vo štvrtok 12. augusta 2021 v Slovenskom dome v Báčskej Palanke.

Pre účastníkov stretnutia je pripravený bohatý a rôznorodý program a neformálne voľno-časové aktivity.   

 

Harmonogram stretnutia:

10.00 h – príchod účastníkov a občerstvenie

10.30 – 14.00 h – prehliadka mesta

14.00 – 15.00 h obed pre účastníkov v Slovenskom dome

15.00 – 18.00 h – kreatívne dielne (fotografia, kultúra, folklór...)

19.00 h – 20.30 h výstava fotografií a vedomostný kvíz

20.30 h – oficiálna časť stretnutia (odovzdávanie diplomov a odmien študentom, ktorí ukončili štúdium)

21.30 h – študentská zábava

 

Pozývame študentov, ktorí sa plánujú zúčastniť stretnutia, aby sa prihlásili  na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 8. augusta 2021.

 

Študentov, ktorí ukončili štúdium (Ing., Mgr. a PhDr.) v šk. roku 2019/20 a 2020/21 prosíme, aby okrem prihlášky zaslali na uvedenú e-mailovú adresu aj svoje údaje (meno, priezvisko, získaný titul, vlastnú fotku a prezentáciu diplomovej práce v power pointe).

Všetci ste srdečne vítaní!

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
SLOVENSKĚ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2021

 
25. TURNAJ V MALOM FUTBALE O PUTOVNÝ POHÁR J. E. VEĽVYSLANCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SRBSKU

VÝZVA 

 

k účasti na turnaji v malom futbale o putovný pohár J. E. veľvyslanca Slovenskej republiky. Turnaj sa už tradične uskutoční v rámci Slovenských národných slávností 2021. Organizátorom tohtoročného turnaja je Športová komisia Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s MOMS Petrovec a FK Mladosť v Petrovci.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 24. júla 2021 o 10.00 hodine v Športovom stredisku Vrbara v Petrovci, ul. XIV. VÚSB 28 na trávnatej podlohe. Docestovať do Petrovca treba do 9.30h, aby bolo nadostač času pre registráciu a žrebovanie.

Kotizácia vynáša 2.500,00 din. pre mužstvo MOMS, ktorý je od mesta konania turnaja vzdialený do 100 km a 2.000,00 dinárov pre mužstvo MOMS, ktorý je vzdialený viac ako 100 km. Kotizáciu treba zaplatiť na účet FK Mladosť v Banke Intesa, číslo účtu 160-923594-02.

Mužstvo tvoria: vedúci a hráči (10 dospelí).

Prihlášky na turnaj môžete doručiť najneskôr do 18. júla 2021 písomne alebo telefonicky na adresu:

 • Pavel Severíni, predseda FK Mladosť, tel.: 061/2900-155,
 • Pavel Ožvát, člen FK Mladosť: tel: 062/330-192     email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 • Ústredie MSS: tel. 021/780-248       email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

                                                               

 

 
MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU MÁ NOVÉHO PREDSEDU

Dňa 15. mája 2021 sa v Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnilo XXVI. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Matice slovenskej v Srbsku. Zasadnutia sa zúčastnili 62. delegáti, predstavitelia 23. miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku. Svojou prítomnosťou toto zasadnutie poctili aj hostia a to: dôstojný biskup SEAVC  v Srbsku pán Jaroslav Javorník,  III. tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade pán Boris Konček, predsedníčka NRSNM pani Libuška Lakatošová, ktorá bola aj predsedníčkou pracovného predsedníctva zasadnutia, podpredsedníčka NRSNM pani Tatiana Vujačićová, predseda Zhromaždenia Obce B. Petrovec pán Ján Jovankovič a zástupca predsedu Zhromaždenia Obce B. Petrovec  pán  Ján Šuľan.

Na úvod zasadnutia sa prihovoril odchádzajúci predseda MSS Ján Brtka, ktorý skrátka zhodnotil činnosť MSS počas jeho mandátneho obdobia. Menovaný navrhol aj pracovné predsedníctvo v zložení: Libuška Lakatošová, predsedajúca, Janko Havran a Vladimír Fekete, členovia pracovného predsedníctva a Zdenka Chalupková, zapisovateľka.  

Nasledovali príhovory hostí, po čom Zhromaždenie MSS schválilo zápisnice z minulých zasadnutí, správu o činnosti MSS za rok 2020, finančnú správu 2020, návrh plánu práce na rok 2021, návrh finančného plánu na rok 2021, správu Inventúrnej komisie MSS, správu Dozornej rady MSS za rok 2020 a návrhy na matičné  hodnosti a uznania za rok 2020.

Prítomným sa predstavil kandidát na predsedu MSS PhDr. et  ThMgr. Branislav Kulík.

Následne bola zvolená Volebná komisia v zložení: Zlatko Šimák z Padiny, Svetlana Zolňanová zo Selenče a Anna Oravcová zo Starej Pazovy.  Po vykonaných tajných voľbách volebná komisia zverejnila výsledky volieb.

Na post predsedu MSS je zvolený PhDr. et ThMgr. Branislav Kulík z Vojlovice-Pančeva.

Za podpredsedov MSS z Báčky zvolení  sú Anna Horvátová z Báčskeho Petrovca a Dr. Juraj Súdi zo Selenče, za podpredsedov MSS z Banátu zvolení sú Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata a Janko Kolárik z Padiny, za podpredsedov zo Sriemu zvolení sú Nataša Kolárová zo Šídu a Janko Havran zo Starej Pazovy a za podpredsedov z Belehradu z ďalšou časťou Srbska zvolení sú Ján Krivák a Zlatko Lenhart, obaja z Belehradu.

Členmi Dozornej rady MSS sa stali Libuša Simendićová zo Starej Pazovy, Rozália Hudecová z Hajdušice, Ondrej Zahorec z Hložian, Ján Hrubík zo Šídu a Pavel Baláž z Kovačice.

Na záver zasadnutia sa novozvolený predseda MSS pán Branislav Kulík poďakoval matičiarom za prejavenú dôveru.

 

 
MSS NAVŠTÍVILA DELEGÁCIA MZVEZ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky v zložení: pani Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVEZ, pán Ivan Surkoš, riaditeľ kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ, pán Jozef Korček, koordinátor kancelárie štátnej tajomníčky MZVEZ,  pani Monika Podsklanová Šuhajdová, referent Odboru štátov juhovýchodnej Európy a Turecka MZVEZ a pán Michal Kottman, generálny riaditeľ Sekcie ministra MZVEZ v sprievode J.E. pána Fedora Rosochu, veľvyslanca SR v Srbsku a pána Igora Vencla, zástupcu veľvyslnaca SR v Srbsku v rámci pracovnej návštevy Srbska navštívila Báčsky Petrovec a Maticu slovenskú v Srbsku.

Na matičnej pôde vzácnych hostí privítali: pán Ján Brtka, predseda MSS, pán Miroslav Vitéz právny poradca predsedu MSS a pán Vladislav Tárnoci, predseda Legislatívnej komisie MSS.

 Čítať celý článok...

   

 
PREDSEDA ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ NA NÁVŠTEVE MSS

Dňa 14. apríla 2021 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip po prvýkrát navštívil Maticu slovenskú v Srbsku. Pána Pilipa s delegáciou v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci prijal predseda MSS Ján Brtka so svojim zástupcom Branislavom Kulíkom a podpredsedom MSS Jankom Havranom. V rámci návštevi sa predseda ÚSŽZ zoznámil s aktivitami Matice slovenskej v Srbsku a aktuálnou problematikou, ktorá trápi Slovákov žijúcich v Srbsku pri vybavovaní Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.  Rokovanie matičného vedenia s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí iste prispeje k lepšiemu spoznávaniu potrieb Slovákov žijúcich v Srbsku a prinesie ovocie aj pri plánovaní podpory dôležitých projektov a aktivít na zachovaní slovenskej identity, školstva a kultúry vojvodinských Slovákov. 

 

Po ukončení pracovnej časti návštevy predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip odovzdal ceny víťazom súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2020, ktorí sa v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 nemohli zúčastniť slávnostného vyhodnotenia súťaže v Slovenskej republike. Ocenenia si prebrali: Tatiana Filipovićová z Báčskeho Petrovca, ktorá zíískala Hlavnú cenu, Peter Pavčok z Báčskeho Petrovca, ktorý získal Cenu poroty, Sára Štrbová z Báčskeho Petrovca, Amadea Čemanová z Kysáča  a Jakub Činčurák z Padiny, ktorí získali Čestné uznanie, Marína Čániová z Báčskeho Petrovca, ktorá získala Osobitnú cenu poroty, Tomáš Kámaň z Pivnice, ktorý získal Cenu Matice slovenskej a Mária Andrášiková z Báčského Petrovca, ocenený pedagóg.

Čítať celý článok...

 
MOMS KOVAČICA

MOMS Kovačica, bol obnovený 16.decembra.1990. roku, v roku keď bola obnovená i Matica slovenská v Srbsku (v tom čase v Juhoslávii). Jeden z iniciátorov znovuobnovenia MSS a MOMS Kovačica, v tých rokoch, bol Tomáš Hriešik Máško.

Tento miestny odbor MSS je organizátorom, alebo sa zapája do početných aktivít s cieľom zveľaďovania slovenskosti v Kovačici. Početné podujatia a aktivity sa zaraďujú do rôzných kategórií, spoločné majú spĺňanie cieľov a úloh MSS stanovené štatútom.

Spomedzi početných, tradičnou je ľudová veselica, ktorá sa koná od roku 2000, vždy v období medzi 25.janúarom a 2.februárom – tzv.Pavlovsko-Hromničná zábava. Do pravidelných akcií sa zaraďuje i Turnaj v kolkaní, a vždy keďsa naskytne príležitosť i humanitná činnosť.

O najnovších aktivitách sa môžete informovať tu: https://www.facebook.com/moms.kovacica

 

Čítať celý článok...

 

Predsedovia MOMS Kovačica od 1990 až po súčasnosť:

 • Dr. Jozef Benka 1990 – 1993
 • prof.Martin Toman 1993 – 1996
 • Bc. Ján Špringeľ 1996 – 1998
 • dip.ekon. Pavel Jonáš 1998 – 2001
 • Katarína Stanová2001 – 2005
 • Pavel Baláž 2005 – 2009
 • prof. Zuzana Lenhartová 2009 – 2013
 • Mária Kováčová 2013 – 2021
 • Pavel Baláž 2021 – súčasnosť

 

 

 

                                                                                                                            Foto: Spoločná fotografia predsedov MOMS Kovačica pôsobiacích v rokoch 1990-2020  

 

Na mandát 2021-2025 organizácia správnej rady MOMS Kovačica je nasledovná:

predsedníctvo

členovia dozornej  rady

delegáty v MSS

členovia SR bez funkcie

 

Pavel Baláž                     predseda

 

Holíková Ana-Andrea       podpredseda

 

Kováč Jaroslav                    podpredseda

 

Mgr.Kožík Miroslav            tajomník

 

Bobošová Anna                  pokladník

Cicková Eva

predsedníčka DR

                              Hrková, Zuzana

Hýlová Anna,

Stanová Katarína

Torňoš Martin

 

Babka Pavel

Brtka Ján

Kováčová Mária

Lenhartová Katarína

Šimon Pavel

 

Mgr.Bajza Martin

Bartková Eva

Čech Juraj

Čížiková Zuzana

MaA.Dišpiter Ján

Mgr.Dudášová Katarína

Harmádová Anna

Jaško Pavel

Jonášová Zuzana

Marček Martin

Siromová Mária

Dipl.Ing Zuzana Tomanová

 

                        Kontakty:

Pavel Baláž

predseda

069 662552 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Holíková Ana-Andrea

podpredsedníčka

063 1697629

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kováč Jaroslav

podpredseda

061 6577258 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr.Kožík Miroslav

tajomník

062 8573320   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bobošová Anna

pokladníčka

061 1139822  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 
Pre boj s pandémiou, Matici slovenskej v Srbsku 20.000 € zo SlovakAid

 

    V utorok 26. mája v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci, novovymenovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha slávnostne odovzdal symbolický šek v hodnote 20.000 eur do rúk predsedu MSS Jána Brtku. Finančné prostriedky sú donáciou oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, a zamerané sú na boj s pandémiou koronavírusu. 

J. E. veľvysalnec SR Fedor Rosocha odovzdáva symbolický šek  predsedovi MSS Jánovi Brtkovi


 

 
JUBILEUM - MARTIN KUKUČÍN

Čítať celý článok...

MARTIN KUKUČÍN (17. máj 1860 – 21. máj 1928)

     Vlastným menom Matej Bencúr, lekár, slovenský spisovateľ, dramatik, publicista, Martin Kukučín je iste najvýznamnejší predstaviteľ slovenského literárneho realizmu. Považujeme ho za zakladateľa modernej slovenskej prózy.

     Matej Bencúr sa narodil v zemianskej rodine v Jasenovej. Vzdelanie získal    na vyššom evanjelickom gymnáziu v Revúcej (1871-1874), Martine a v Banskej Bystrici (1875), gymnázium navštevoval v Kežmarku a dokončil v Šoproni (1884-1885). Jeho žiadosťou bolo študovať teológiu v Bratislave, napokon sa však rozhodol študovať na lekárskej fakulte v Prahe. Po skončení štúdia sa mu nepodarilo zamestnať na Slovensku, takže sa prihlásil na súbeh a miesto obecného lekára dostal na ostrove Brač v dnešnom Chorvátsku. Tam sa aj oženil s Pericou Didolićovou. V roku 1908 odišli do Južnej Ameriky, do Čile, kde tiež pôsobil ako lekár. Stal sa prvým lekárom Medzinárodného Červeného kríža                 v Patagónii. Dodnes je v tam považovaný za veľkého humanistu a ľudomila.

     Vrátili sa na Slovensko, žili potom aj v Chorvátsku, nakrátko zase aj v Južnej Amerike a na jar 1926 sa definitívne vrátili do Chorvátska, kde o dva roky aj umrel. Pochovaný bol dočasne v Záhrebe,          v roku 1928 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Martina,  kde ho pochovali 29. októbra 1928. Jeho manželka umrela 7. augusta 1971 a je spolu s ním pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.

     17. mája si pripomíname 150. výročie jeho narodenia.

     Martin Kukučín svoju literárnu tvorbu začal poviedkou Na hradskej ceste.  Na začiatku písal hlavne poviedky a novely. Tradíciu dedinského románu založil svojím dielom Dom v stráni. Kukučín sa často posmieva nad obyčajným človekom, kritizuje spoločenské pomery, no pre jeho dielo je príznačná najmä viera v človeka, verí v možnosť jeho nápravy.

     Spisovateľ Kukučín bol členom Českej akadémie vied a umení. Jeho diela boli preložené do viacerých jazykov. Niektoré z nich boli zdramatizované a sfilmované.

                                                                                                                                                                       Vladislava Havranová

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6