Báčska Palanka
Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

 

  Obnovenie Miestnej organizácie Matice slovenskej v Báčskej Palanke 06.januára 1991 malo priekopnícky význam pre život tunajších Slovákov. Po meste roztrúsení Slováci  sa navzájom zoznámili a začali sa častejšie stretávať  na kultúrno-osvetových podujatiach.  Významné je povedať, že hned´ na začiatku si členovia Výkonného výboru MOMS predsavzali  kultúrno-osvetovú činnosť pre uskutočňovanie základnej funkcie rozvoja a zachovania identity Slovákov v tomto prostredí. Tiež sa ihned´ nastolila aj otázka miestností pre činnosť. Pre schôdzky matičiarov miestnosti dočasne ponúkla tunajšia evanjelická cirkev. Krátke obdobie činnosť prebiehala v  Miestnom spoločenstve a v  Gymnáziu „20.októbra“.

Čítať celý článok...