STRETNUTIE SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH UČITEĽOV

Veľká sieň Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec aj tohto roku otvorila dvere pre osvetových pracovníkov, ako je to už tradíciou počas Slovenských národných slávností.  Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prebiehalo 11. augusta 2018 vo sviatočnej atmosfére. Témou tohoročného stretnutia boli učebné osnovy a národnostné školstvo.

     Stretnutie  moderoval Janko Havran, predseda Osvetového výboru Matice slovenskej v Srbsku. V pracovnej časti hovorili PaeDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre Vzdelávanie NRSNM, Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v Chorvátsku, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Békešskej Čabe v Maďarsku, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

     V slávnostnej časti stretnutia udelené boli už tradičné Osobitné uznania zaslúžilým pedagógom za ich úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Tohoročnými nositeľmi uznaní sú: Dr.Daniela Marčoková (Kysáč), Dr. Janko Ramač (Kysáč), Milinka Krajčíková (Báčsky Petrovec), Danka Nakićová (Báčsky Petrovec), Samuel Poniger (Báčsky Petrovec), Mgr. Ján Tomáš (Kovačica), Zuzana Svetlíková (Kovačica), Evka Omastová (Kovačica), Katarína Vrabčeniaková (Selenča), Anna Turčanová (Selenča).

     Hudobnou časťou programu bolo, ako aj minulého roku, vystúpenie speváckeho zboru Lipky z Nitry.

     Záverom stretnutia sa hosťom prihovorili: Ján Brtka, predseda MSS, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Alžbeta Holerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

                                                                                                                                                                                                                                                          alt VH