STRETNUTIE SLOVENSKEJ ŠTUDUJÚCEJ MLÁDEŽE

Jedno z úvodných podujatí v rámci Slovenských národných slávností  je stretnutie študujúcej mládeže, ktoré už tradične organizuje MOMS Báčska Palanka v tamojšom Slovenskom dome. Tohoročné stretnutie slovenských študentov prebiehalo vo štvrtok 9. augusta 2018. Podporili ho: MSS, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, obce Báčska Palanka a Báčský Petrovec.

     Stretnutie otvoril predseda MOMS Báčska Palanka Vladimír Fekete a moderoval ho Janko Havran, predseda Osvetového výboru Matice slovenskej v Srbsku. Poznamenaný bol čoraz menčí počet študentov, ktorí prichádzajú na toto stretnutie, pričom boli samotní študenti aj vyzvaní dať svoje návrhy aké stretnutie si prajú do budúcna, aby sa aj na ten spôsob motivovali zúčastniť sa tohto podujatia vo väčšej miere.

     Diplomy boli udelené nasledujúcim študentom: Mgr. Zuzane Chrťanovej, Ing. Branislavovi Makanovi, Mgr. Mariene Kurišovej, Mgr. Branislavovi Davidovićovi, Mgr. Maríne Faďošovej PhD., Mgr. Ivanovi Belánimu, Mgr. Miroslavovi Papovi , kým nositeľmi Červeného diplomu, osobitného uznania a peňažnej odmeny, ktorá je darom NRSNM sú: Mgr. Robert Žiak  zo Selenče a Mgr. Jaroslava Slavková z Báčskeho Petrovca.

     Študentom sa prihovorili: Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre Vzdelávanie NRSNM, Miroslava Šolaja, predstaviteľka lokálnej samosprávy obce Báčska Palanka, Michal Hrušík, predstaviteľ Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

     Po ukončení oficiálnej časti programu stretnutie pokračovalo zábavou pre študentov.

                                                                                                                                                                                                                                    VH

alt