Čarovná niť v ruke ženy

Čarovná niť v ruke ženy
Čarovná niť v ruke ženy
Cena
Popis

Katarína Melegová-Melichová

Čarovná niť v ruke ženy

/ monografia k 90. Výročiu organizovaného pôsobenia petrovských žien /

 

---
Matica slovenská v Srbsku,
2012