Na krídlach jubilea

20 rokov MOMS Nový Sad
Cena
Popis

Na krídlach jubilea
20 rokov MOMS Nový Sad

---

Matica slovenská v Srbsku,

Miestny odbor MSS Nový Sad,
Nový Sad, 2010