Školstvo v Padine

1806-2011
Zborník prác
Školstvo v PadineŠkolstvo v Padine
Cena
Popis

Školstvo v Padine

1806-2011
Zborník prác

 

---

Miestny odbor Matice slovenskej v Padine,

A základná škola maršala Tita v Padine,

Matica slovenská v Srbsku,

2011