Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2007

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2007
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2007
Cena
Popis
Mr. Samuel Fekete
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2007
 
Matica slovenská v Juhoslávii,
Osvetová komisia Báčsky Petrovec
 
---
Matica slovenská v Juhoslávii,
2007