Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2008

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2008
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2008
Cena
Popis
Mr. Samuel Fekete
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2008
 
Matica slovenská v Juhoslávii,
Osvetová komisia Báčsky Petrovec
 
---
Matica slovenská v Juhoslávii,
2008