Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2010

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2010
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2010
Cena
Popis

 

Anna Medveďová
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2010
 
Matica slovenská v Srbsku,
Osvetová komisia Báčsky Petrovec
 
---
Matica slovenská v Srbsku,
2010