OZNÁMENIE O TERMÍNE SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ 2020

Matica slovenská v Srbsku informuje verejnosť, že sa z technických dôvodov mení termín Slovenských národných slávností 2020.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2020 BUDÚ PREBIEHAŤ V TERMÍNE OD 7. DO 9. AUGUSTA 2020.