VÝZVA K MATIČNÉMU ČLENSTVU

 Výzva k matičnému členstvu

aby sa zapojilo aktívne do zbierkovej akcie na pomoc obyvateľstvu na zaplavených územiach v duchu matičnej spolupatričnosti, solidarity a humanity. Najaktuálnejšie sú potreby po konzervovaných potravinách pre deti a dospelých, fľaškovanej vode a hygienických potrebách. Svoj príspevok môžete zaniesť do miestností Červeného kríža, alebo do iných priestorov, ktoré určili jednotlivé lokálne samosprávy.

          Prejavme aj zapojením sa do tejto humanitnej akcie svoju empatiu a súcit s ľuďmi, ktorých postihla živelná pohroma  nevídaných rozmerov.

                                                                  

                                                                                                                                  predsedníčka MSS

                                                                   Katarína Melegová-Melichová