Uznanie od najbližších

alt

To je to, čo človeka najväčšmi pookreje. A práve sa toho dočkala predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a MOMS Petrovec Katarína Melegová–Melichová, keď jej začiatkom tohto mesiaca matičiari usporiadali večierok k životnému jubileu, k 60.-tym narodeninám. Takto po cenných uznaniach, ktoré si za svoju rôznorodú činnosť odniesla práve v tomto roku (cena Ondreja Štefánka a Cena obce) prišlo ďalšie od jej prvých spolupracovníkov.

Vyberaným slovom sa hovorilo o dlhoročnej, všestrannej a najmä plodnej práci Kataríny Melegovej–Melichovej na kultúrnom poli.  O zaujímavý program sa veľkou mierou pričinila aj sama jubilantka, tým, že účinkovala v rozhovoroch, ktoré viedli Viera Dorčová–Babiaková a Miroslav Babiak, stvárňujúc tak dve oblasti jej angažovania, pracovnú a ochotnícku tj. novinársku a divadelnícku činnosť a výberom pesničiek, pre ktoré sama napísala texty.

 Tvorbu tohto večierka a účasť v  programe z VR MOMS prevzali na seba Anna Hansmanová, Mária Lavircová, Mária Andrášiková, Mária Stankovićová–Kriváková, Anna Medveďová, Jaroslav Čiep, Viera Benková,Drahotína Dorčová vrátane zamestnankýň Zdenky Chalupkovej a Kataríny Hansmanovej. Na ukážku jubilantkine literárne texty predniesli Hana Tanciková a Rastislav Labát. V programe účinkovali speváci Anna Zorňanová, Slovenka Benková–Martinková, Anna Struhárová, Jarmila Kolárová, Samuel Kováč ml. a komorný zbor Musica Viva.

Po večierku sa gratulanti postavili do radu v ktorom sme postrehli, okrem matičiarov, predstaviteľov niekoľkých MOMS, popredné osobnosti nášho spoločenského,  kultúrneho a duchovného života ako aj početných priateľov a známych Kataríny Melegovej–Melichovej.

Text a foto: jpá