Školám - knihy zo Slovenska

alt

V Dome MSS Ľudovíta Mišíka 3. februára 2015 podpredseda MSS Vladimír Fekete a predsedníčka Osvetovej komisie Anna Medveďová prijali vzácnu návštevu, pána predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, ktorý pre Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci priniesol vzácne dary – knihy a učebné pomôcky. Dary od predsedu USŽZ prevzali riaditelia tunajších škôl páni Ján Brna a Pavel Belička. Tým sa znovu potvrdila tradične dobrá spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej v Srbsku. Pri tejto príležitosti sa pán Igor Furdík sústredil na plány Úradu v nadchádzajúcom období a hovoril o tom, na ktoré oblasti aktivít by žiadatelia mali nacieliť svoje projekty. 

Podporovať sa bude, v záujme slovenskosti, najmä školstvo, mládežnícke aktivity, ale aj taká škola v prírode, ktorá sústredí slovenské deti z viacerých krajín, kde žijú Slováci. Plánuje sa tiež finančne podporiť Krajanský dvor na Detve, a z toho dôvodu pán Furdík vyzval kultúrno–umelecké spolky, aby sa na toto folklórne podujatie prihlásili.

alt

Text: jpá