ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY MSS

Dňa 29. apríla 2017 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo XXIX. zasadnutie Správnej rady MSS. Zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia 25. miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku.

Na zasadnutí bola schválená zápisnica z minulého zasadnutia Správnej rady MSS, schválený bol návrh správy o činnosti MSS za rok 2016, návrh finančnej správy 2016, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady MSS, správa Inventárnej komisie MSS za rok 2016 a návrhy na uznania za rok 2016. V pokračovaní zasadnutia sa členom Správnej rady MSS predstavili kandidáti na predsedu MSS a to prof. Ján Brtka z Báčskeho Petrovca a prof. Ľudmila Berédiová-Stupavská z Kysáča. Na záver zasadnutia bola ustálená listina kandidátov na matičné funkcie.   

alt

alt