I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 8. mája 2017 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo prvé konštitučné zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Jaroslav Čiep podpredseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS, Branislav Kulík, podpredseda MSS, Nataša Kolárová podpredsedníčka MSS Janko Havran, podpredseda MSS a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS. Zasadnutia sa nezúčastnila Jarmila Hromčíková, podpredsedníčka MSS, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila.

Na zasadnutí predseda MSS Ján Brtka, na základe článku 53 odsek 2 Stanov MSS, za podpredsedu MSS z Banátu a zároveň aj za zástupcu predsedu MSS zvolil Branislava Kulíka z Vojlovice, za podpredsedu MSS z Báčky Vladimíra Feketeho z Báčskej Palanky a za podpredsedu MSS zo Sriemu Janka Havrana zo Starej Pazovy.

Predsedníctvo MSS na tomto zasadnutí rokovalo o prípravách na Slovenské národné slávnosti 2017, navrhovalo predsedov matičných komisií a zmienilo sa o potrebe zmeny Stanov MSS.