Výzva na Cenu Samuela Tešedíka 2015
Vážení,
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať výzvu adresovanú organizáciam Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizáciam so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraniči nominovať kandidátov na Cenu Samuela Tešedíka v roku 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
 
Za zriaďovateľov,
Pavel Hlásnik, 
predseda
Spoločnost pre edukáciu a kultúru v Nadlaku
 
Mária Andrášiková,
predsedníčka
Asociácia slovenských pedagógov
 
Výzva           (praví klik a Save as...)
 
Štatút Ceny Samuela Tešedíka        (praví klik a Save as...)