Lahodný krok do dospelosti

XVIII. festival vážnej hudby Jarné nôty

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci v sobotu 21. júna prebiehal 18. ročník festivalu vážnej hudby Jarné nôty, úvodom ktorého všetkých privítala Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, ktorý je organizátorom tohto nášho jediného tradičného festivalu v oblasti vážnej hudby. Vyzdvihla, že už tradične sa podujatie organizuje vo Svetový deň hudby alebo v jeho podvečer a vyzvala minútkou ticha vzdať poctu zakladateľke podujatia, hudobnej odborníčke, kultúrnej dejateľke, matičiarke, hudobnej producentke Kvetoslave Benkovej. Potom vyzvala predsedu obce Pavla Marčoka otvoriť festival v mene lokálnej samosprávy, ktorá je subjektom, ktorý od založenia podporoval toto podujatie.

 Festival moderovala Andrea Lačoková, ktorá úvodom vyzdvihla, že na  tradičnom festivale vážnej hudby Jarné nôty, ktorý sa v tomto roku dopracoval k dospelosti, organizátori v priebehu rokov uvítali celý rad vynikajúcich inštrumentalistov, či sólistov vážnej hudby, ktorí sú dnes afirmovaní aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Podujatie sa organizuje s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec za čo im patrí vďaka nielen organizátorov, ale aj účastníkov a milovníkov vážnej hudby. Na festivale privítala účastníkov – laureátov ocenení oblastných, pokrajinských, republikových a medzinárodných festivalov a súťaží.

1. 18. Festival vážnej hudby jarné nôty hudobne otvoril Žiacky orchester Základnej školy Jána Kollára Zvončeky, ktorý pracuje pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho od roku 2008. Za sebou má rad úspešných vystúpení nielen vo svojom prostredí, ale jednak v našej krajine ako aj v zahraničí; na Slovensku, v Estónsku ako i v Republiky Srbskej. Nositeľom je zlatých, strieborných ako i bronzových plakiet na pokrajinskej a republikovej úrovni. Od založenia orchestrom predefilovalo množstvo malých hudobníkov, z ktorých sa niektorým hudba stáva i životnou orientáciou, keďže vicedirigentkou orchestra Zvončeky je maturantka strednej hudobnej školy IsidoraBajića v Novom Sade; LeonóraSúdiová, ktorá hrala v tomto orchestri už pri jeho založení. Najnovšie, v tomto školskom roku, sa tento orchester na pokrajinskej súťaži orchestrov stal nositeľom zlatej a na republikovej nositeľom striebornej plakety.

Na festivale sa predstavili s týmito skladbami:Uns'rekleineNachtmusik – Muzik: Frei nach W. A. Mozart – úprava Juraj Súdi st. Zmes slovenských ľudových piesní, s ktorými sa zajtra zúčastnia na Festivale Zlatá brána v Kysáči a Uhorský tanec č. 5 – J. Brahms – sólo husle: Juraj Súdi ml.

2. Potom nasledovalo ďalšie hudobné teleso, ktoré si tak z pokrajinských ako aj  z republikových súťaží už piaty krát za sebou prináša to najvyššie ocenenie – Zlatú plaketu. Je to Orchester Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice, s ktorým úspešne a sústavne pracuje a jeho interpretáciu pozdvihuje hudobník a pedagóg Pavel Tomáš starší. Orchestrom prešlo veľa úspešných jednotlivcov, z ktorých si mnohí zvolili hudbu za svoju životnú cestu.

Orchester Základnej školy Mladých pokolení z Kovačicezahral niekoľko skladieb: Cosmove  Les fenillesmortes (Zvädnuté listy), potom zmes slovenských ľudových piesní, ktoré upravil Pavel Tomáš st., Kraljićov Čln na Tise a Bachov úryvok  z Kantáty o dedine.

3. Zo Starej Pazovyprvýkrát na festival prišla žiačka 2. ročníka Hudobnej školy Teodora TošuAndrejevića v Rume, flautistka Ela Balážová. V tomto roku sa zúčastnila  štyroch medzinárodných súťaží a jednej republikovej a zo všetkých si priniesla odmenu. Z medzinárodnej súťaže vo Valjeve 2. cenu, v Požarevci 3. cenu, v Subotici 2. cenu, z Ubu prvú cenu a z republikovej súťaže v Behrade 3. cenu.

Na festivale predviedlaRokatanc skladateľa Lea Weintera.

4. Ďalšia účastníčka Alenka Lakatošová je tiež Staropazovčankou. Je to flautistka, ktorá navštevuje 2. ročník Hudobnej školy Teodora TošuAndrejevića v Rume. V bežnom roku si na svoje konto pripísala 3. cenu na republikovej súťaži v Belehrade, prvú bronzovú cenu na Femuse v Subotici,  druhé ceny na medzinárodnej súťaži v Požarevci a Valjeve a prvú cenu na medzinárodnej súťaži v Ube.

V jej predvedení si diváci vypočuliČičkovovo Scherzo.

5. Zo Starej Pazovy prišli aj ďalšie hudobníčky. Ide o sestry Marínu a Annu Domoniové. Marína je žiačkou 2. ročníka Strednej hudobnej školy KostuManojlovića v Zemune a Anna žiačkou 3. ročníka Hudobnej školy Teodora TošuAndrejevićav v Rume. Marína v tomto roku získala 2. cenu na medzinárodnej súťaži v Požarevci a Anna tam získala 3.cenu, kým druhé ceny získala na Medzinárodnej súťaži vo Valjeve vlani a tohto roku, na Femuse v Subotici tiež vlani a v tomto roku a naposledy 2. cenu získala aj na Medzinárodnej súťaži v Ube.

Dueto Marína a Anna Domoniové zahrali dve duetá: Bachovo a Mozartovo.

6. Poslednou účastníčkou zo Starej Pazovy bolaDaria Kabasová, flautistka, žiačka 3. ročníka Hudobnej školy Teodora TošuAndrejevićav v Rume, ktorá si z medzinárodných súťaží nateraz domov priniesla osem vysokých ocenení. Sú to:  druhá a tretia cena na Medzinárodnej súťaži Femus v Subotici, prvá a druhá cena na Medzinárodnej súťaži vo Valjeve, tretia cena z Medzinárodnej súťaže v Požarevci, ako aj z Medzinárodnej súťaže v Belehrade a prvá a druhá cena na Medzinárodnej súťaži v Ube.

Daria zahralaMarcellov Allegro.

7. Annamária Kollárováprišla na Festival z Báčskej Palanky. Aj ona sa festivalu zúčastnila po prvýkrát. Skončila 4. ročník základnej školy a 2. ročník Hudobnej školy StevanaHristića v Báčskej Palanke u profesorky Jelky Karakaševićovej. V hre na klavíri vlani na školskej súťaži obsadila 1.miesto v rámci všetkých kategórií a v tomto roku 1. miesto vo svojej kategórii. Je výbornou žiačkou a odmeňovanou recitátorkou.

Na festivale zahralaBerkovićovuTokatinu a Bachov Menuet G-dur.

8. Marína Cerovskáskončila 7. ročník ZŠ Jána Čajaka v Petrovci a 5. ročník Hudobnej školy JosipaSlavenského v Novom Sade v hre na husliach, v triede prof. Milana Čizmića. Uznania získava nielen na domácich súťažiach, ale aj v zahraničí, už či na Slovensku alebo v Česku. Pravidelne sa zúčastňuje na našom festivale. Tohto roku naň prichádza s 2. cenou z republikovej súťaže

a 2. cenou z medzinárodnej súťaže VatroslavaLisinského v Belehrade. V tomto roku sa sústredila na získanie štipendia nórskej vlády, čo sa jej aj podarilo a tak už na budúci týždeň v nórskom meste Toppenkurzene sa zúčastní dvojtýždňového semináru pre talentovaných mladých huslistov z celého sveta, k čomu jej zo srdca blahoželáme.

          V jej podaní si početné publikum vypočulo Elégiu Istrafilzadeho.

9. Juraj Súdi ml.je maturantom ZŠ Jána Kollára v Selenči a Základnej hudobnej školy StevanaHristića v Báčskej Palanke. Okrem toho, že je nositeľom ocenení na husľových súťaženiach a súťaženiach zo solfeggia, posledné  tri roky  sa Juraj venúva i vlastnej hudobnej tvorbe pre nástroj husle. Svoje skladby každoročne zasiela na detský festival Fedemus v Belehrade, kde bol po dva roky nositeľom druhých cien a v tomto školskom roku je nositeľom prvej ceny za skladbu Melódia pre husle. Tento renomovaný festival má za úlohu podporovať detskú hudobnú tvorivosť a kreativitu, čo sa mu u Juraja ako i u mnohých mladých skladateľov podarilo, lebo opakovane , roky na tento festival zasielajú svoje hudobné výplody.   

Juraj sa nám predstavil spomínanou vlastnou skladbou pod názvom Melódia pre husle. Na klavíri ho sprevádzal jeho otec Juraj Súdi st.

10. Z Belehradu, zo Strednej hudobnej školy Stanković na náš festival prišiel Marko Jelenković.

Klavirista Marko Jelenković má petrovské korene, po babke literátke Viere Benkovej. Je žiakom 1. Ročníka Strednej hudobnej školy Stanković v Belehrade v triede profesorky MilenijeReljićovej. Nositeľom je prvých cien z medzinárodnej súťaže v Ube, z republikovej súťaže v SriemskejMitrovici a republikovej súťaže v Smedereve.

ZahralDupolonesis, op. 26, č.1 F. Chopina.

11. MarijanaMarčekováz Padiny prišla na festival po prvýkrát. Neznamená to však, že je začiatočníčkou. Základnú hudobnú školu StevanaMokranjca navštevovala v Belehrade a JovanaBandua v Pančeve. Skrátka uvedieme jej najväčšie úspechy: na medzinárodnej súťaži Wendel and Lung roku 200í – 3.cena, republiková súťaž v Belehrade, medzinárodná súťaž v Kragujevci, Medzinárodná súťaž DavorinaJenka v Belehrade  a Festival hudobných a baletných škôl Srbska v Sente v tomto istom roku prvé ceny, roku 2011 na Medzinárodnom festivale mladých pianistov v Šabci prvá cena, roku 2012 z Euroregionálnej súťaže AlmaKorneaJoneska si tiež priniesla prvú cenu a vlani na Republikovej súťaži získala 3. cenu. Koncom tohto mesiaca vyjde na prijímacie skúšky pre vysokoškolské štúdium hry na klavíri.

Zahrala Sonátu, opus 90, e-molLudwigavanBeethovena.

12. Už sme uviedli, že z orchestra  Základnej školy mladých pokolení v Kovačici vzišli početní výborní inštrumentalisti, ktorí sa chcú venovať hudbe profesionálne. Huslistka AnitaPetráková z Kovačice skončila základnú a strednú hudobnú školu JosifaMarinkovića v Zreňanine. Hrávala aj v žiackom orchestri ZŠ Mladých pokolenív Kovačici, s ktorým získala trikrát prvú cenu na republikovej súťaži. Bola členkou internacionálneho symfonického orchestra stredoškolákov Európy. V štúdiu hudby chce pokračovať na vysokej škole.  

V jej prednese si publikum vypočuloBachovu Sonátu C-dur, largo  a Dontovu Etudu č.5.

13. Marek Stupavskýzačal hrať na klavíri ako 5-ročný u Prof. VeryHofmannovejMomčilovićovej. V v tomto roku skončil 4. ročník Strednej hudobnej školy IsidoraBajića v Novom Sade s priemernou známkou 5,00. Skončil aj ôsmu úroveň významného svetového učilišťaRoyalAcademyofMusicfromUnitedKingdom.

Účinkoval na početných majstrovských klavírových kurzoch (Olga Borzenko, Karol Ponten, DorianLeljak, DavidWestfall, Marina Horak, Jitka FowlerFraňková, JenniferCruz). ArboValdma, Ivan Gajan.

Získal početné odmeny a uznania, z ktorých najvýznamnejšie sú: laureát súťaže Dezidera Kardoša, Slovensko 2006 a VatroslavaLisinského, Belehrad 2009, 1. cena na Medzinárodnej súťaži DavorinaJenka a Republiková súťaž, Belehrad 2007, Súťaž mladých pianistov, Zreňanin 2008, JosipaSlavenského, Nový Sad (2010) a Súťaž mladých pianistov, Zreňanin 2011, 2. cena na Medzinárodnej súťaži Zlatka Grgoševića, Záhreb 2008 a 2010 a Republiková súťaž, Belehrad 2011. Účinkoval na Medzinárodnej súťaži Virtuosi per musicadipianoforte v Česku r.2007, získal špeciálnu cenu na medzinárodnom združení súčasnej hudby na KotorArt  roku 2012a špeciálnu odmenu za vynikajúcu interpretáciu ClaudeaDebussiho.

Jeho doterajšiu kariéru poznačili početné vystúpenia. Hral s Dámskym orchestrom z Bratislavy (2006) a Komorným orchestrom Strednej hudobnej školy IsidoraBajića z Nového Sadu (2009). Svoj prvý sólistický koncert uskutočnil roku 2008, roku 2013 mal celý rad sólistických koncertov po Vojvodine a v tomto roku jeho sólistické koncerty odzneli v Petrovci, Novom Sade a Bratislave. V tomto roku v januári ho prijali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave na štúdium klavíru – koncertný smer. 

          Mladý virtuóz na klavíri Marek Stupavský zahralEtudu op. 10 č. 9 FredericaChopina a Scriabinovu  Etudu op. 2 č. 1.

V mene organizátorov predsedníčka MOMS Petroveca MSS Katarína Melegová-Melichová, udelila diplomy za účasť, CD-platňu z vlaňajších Jarných nôt a z matičného ústredia knižnú pamiatku, monografiu o maliarovi Ivanovi Križanovi.

                                                                                                                                                                                                                                             Katarína Melegová-Melichová