STRETNUTIE PREDSEDOV MSS/MSJ

Dňa 8. mája 2017 na pozvanie novozvoleného predsedu MSS Jána Brtku ústredie MSS navštívili bývalí predsedovia MSS: Michal Spevák z Báčskeho Petrovca, Rastislav Surový z Kysáča, Dr. Ján Babiak z Kulpína a Branislav Slivka z Báčskej Palanky.

aktuálne vedenie MSS a bývalí predsedovia MSS/MSJ

aktuálne vedenie MSS a bývalí predsedovia MSS/MSJ