Správy
Návšteva slovenských dolnozemských učiteľov

V sobotu, 6.októbra t.r. v Báčskom Petrovci prebiehalo stretnutie slovenských učiteľov z Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, Slovenska a Srbska, ktoré organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 
Bohatý program tohto stretnutia sa začal odborným seminárom pre učiteľov a po prestávke hostia navštívili Matičný dom v Báčskom Petrovci, kde ich privítalo predsedníctvo Matice slovenskej v Srbsku. 
Večerné hodiny stretnutia prebiehali v nanajvýš slávnostnej atmosfére. Odovzdaná bola Cena Samuela Tešedíka jednotlivým učiteľom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí. Pamätný list dostala Mária Miškovicová z Hložian a Cenu Samuela Tešedíka Tatiana Naďová z Pivnice a Anna Medveďová z Báčskeho Petrovca. Program moderovala koordinátorka výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová a umelecky ho spestril operný spevák Boris Babík za hudobného sprievodu Dr. Juraja Súdiho. 
Všetkých účastníkov tohto stretnutia pozdravila a oceneným pedagógom zagratulovala aj nositeľka listiny Matice slovenskej v Srbsku Libuška Lakatošová.

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 
Dielňa omaľovania v Kovačici

Asociácia slovenských spolkov žien Srbska minulú nedeľu, 23. septembra, v Kovačici organizovala dielňu omaľovania úžitkových predmetov. Toto vydarené stretnutie žien takmer zo všetkých slovenských prostredí na záver navštívila aj Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, keď spolu s predsedníčkou Asociácie, Vierou Miškovicovou udelila účastníčkam ďakovné listiny.Čítať celý článok...

 
Slovenský sedliacky dom v Selenči

V nedeľu, 23.septembra bol v Selenči otvorený Slovenský sedliacky dom majiteľa Jána Čapeľu, ktorý sa vo svojom príhovore poďakoval Dr. Jurajovi Súdimu a členom Orchestríka, ako aj Malvíne Zolňanovej a folklórnej odbočke KUS-u za spoluprácu. S rodinami Zolňanovou a Súdiovou bude dobrá spolupráca, ako zdôraznil, pokračovať.

Čítať celý článok...

 
Tristo rokov Slovákov v Bajši

22. septembra v Bajši, v organizácii MOMS, sa uskutočnilo stretnutie, kde historické údaje o tom, že na tých priestoroch Slováci žijú už 300 rokov podal Dr. sci. Ján Babiak. Stretli sa tam matičiari a na prvej fotke okrem členov selenčského Orchestríka, ktorý úspešne funguje pod taktovkou Juraja Súdiho, sú okrem iných aj čestný predseda Matice slovenskej pán Rastislav Surový a terajší predseda MSS pán Ján Brtka.

Čítať celý článok...Čítať celý článok...
 
Pracovné zasadnutie

V Starej Pazove sa 17. septembra uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie listiny Matica slovenská v Srbsku - Libuška LakatošováČítať celý článok...

 
Voľby do NRSNM

     V stredu 29. augusta 2018 v Belehrade predstavitelia Matice slovenskej v Srbsku odovzdali svoju volebnú listinu pre nadchádzajúce  voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa ukutočnia 4. novembra 2018. 

 VH

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...
 
Pehavá hruška

Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška, ktorú zostavili Viera Benková a Etela Farkašová. Je to už pita kniha, ktorú táto dvojica zostavila v priebehu šiestich rokov. Pretchádzajúce boli výbery z básnickej, prozaickej, esejickej tvorby pre dospelých a poviedkovej tvorby pre deti. 

"Vzhľadom na dobré prijatie a živý ohlas, aký zaznamenala knižka pre deti Jednozubý úsmev zostavená z kratších poviedok slovenských autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme (Maďarska, Rumunska a Srbska) nielen medzi detskými čitateľmi, ale aj v učiteľsých a rodičovských radoch, rozhodli sme sa vydať aj podobne koncipovaný výber z básnickej tvorby pre deti Pehavá hruška. Touto knižkou završujeme sériu knižných výberov, ktoré sme spoločne pripravili v priebehu posledných šiestich rokov", uvádzajú zostavovateľky v predslove knihy.

Takáto antológia, okrem toho, že ponúka prehľad slovenských detských poetiek na Slovensku a v diaspore, môže byť aj doplnkovou literatúrou na základných a stredných školách na Dolnej zemi a na Slovensku.

Redaktorka vydania: Anna Horvátová, prepress Slovenské vydavateľské centrum, jazyková úprava: Anna Horvátová, korigovala: Martina Bartošová, knihu ilustroval: Pavel Koza, za vydavateľa: Ján Brtka, vydala Matica slovesnká v Srbsku, Báčsky Petrovec 2017, vytlačila: tlačiareň ALFA-GRAF NS, náklad: 500 výtlačkov.

 

Čítať celý článok...

 
Stretnutie s Jánom Bačúrom v Kovačici

Dňa 20.02.2018 v Galérii "Babka" v Kovačici od 18,00 do 20,00 hodine sa uskutočnilo stretnutie s Jánom Bačúrom - významným insitným maliarom z Padiny, ktorý 14.02.2018 prijal uznanie za životné dielo od prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.

Organizátormi tohto stretnutia boli:

- Pavel Babka, zakladateľ galérie a fondácie "Babka", Kovačica

- Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska "Dr. Janka Bulíka", Kovačica

- Anna Žolnaj Barca, riaditeľka galérie inzitného umenia, Kovačica

- Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica                             a

- Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Báčský Petrovec.

 

 

 
Návšteva predsedu Matice slovenskej

Dňa 21.02.2018 v ústredí MSS pobudla matičná delegácia zo Slovenska v čele s novým predsedom JuDr. Mariánom Gešperom. Predsedu Matice slovenskej so spolupracovníkmi: JuDR. Štefanom Martinkovičom (predseda Dozorného výboru Matice slovenskej), Mgr. Martinom Hájnikom (člen Výboru Matice slovenskej, pracovník členského ústredia Matice slovenskej) a Mgr. Michalom Tkáčom (člen Výboru Mladej Matice, delegát na Všeslovanskom zjazde v roku 2017 v Moskve) v Dome MSS Ľudovíta Mišíka prijali: Ján Brtka (predseda MSS), Ján Brna (zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec), Rastislav Surový (čestný predseda MSS) a Vladimír Fekete (podpredseda MSS pre Báčku). Bolo to prvé pracovné stretnutie nového, podmladeného vedenia Matice slovenskej z vedením Matice slovenskej v Srbsku. Hosťom bola predstavená naša matičná práca a jej organizačné zloženie. Tiež, samotná Obec Báčsky Petrovec, ktorej väčšinu obyvateľstva utvárajú Slováci. Hostitelia sa snažili aj otvorene poukázať na niektoré závažné problémy s ktorými v súčasnosti zápasíme na týchto priestoroch v snahe získať podporu z materského štátu.

 

Čítať celý článok...

 
O Z N Á M E N I E

Slovenské národné slávnosti 2018 sa uskutočnia druhý augustový víkend, teda od 10.08. do 12.08.2018.

 
Návšteva delegácie zo Slovenskej republiky

Dňa 19.02.2018 Maticu slovenskú v Srbsku navštívila delegácia zo Slovenskej republiky z Bratislavy na čele s viceprimátorkou mesta Bratislava MUDr. Ivetou Plšekovou, riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huškom a Vladom Dolinaym učiteľom a predstaviteľom krajanského a komunitného centra Kalab z Bratislavy za sprievodu čestného predsedu MSS Rastislava Surového. Delegáciu srdečne privítal predseda MSS Ján Brtka.             

Čítať celý článok...                               

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 6