Správy
V SD v Dobanovciach stredisko pre evakuované obyvateľstvo

V Slovenskomdomev Dobanovciachje stredisko pre evakuované obyvateľstvo zo zaplavených území. Prešlo ním od 15. mája viac ako 500 ľudí a v súčasnosti (pondelok 19. mája) je v ňom okolo 90 ľudí. Angažovaní sú všetci, je tam hodne volontérov. Máme všetko čo potrebujeme, ale dobre by im prišla duchovná a mediálna podpora.

Žeľko Čapeľa, predseda SKOS Šafárik

+38163585211

http://kpdsafarik.co.rs/

facebook

http://www.youtube.com/user/djcapa3

 
Medzinárodná konferencia Slováci a Srbi - história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Matica slovenská v Srbsku

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Slováci a Srbi – história a súčasnosť

ktorá sa uskutoční 09. mája 2014 v Zhromaždení AP Vojvodiny

Vladiku Platona bb, Nový Sad

 

PROGRAM

Čítať celý článok...
 
ZHROMAŽDENIE MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU

Na riadne výročné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku v sobotu 5. apríla do veľkej siene obce v Báčskom Petrovci pricestovalo 66 delegátov z 15 matičných miestnych odborov. Zasadnutie otvorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová.

Predtým, ako sa presunuli na ústredné body zasadnutia, ktoré tvorili ročné správy a plány práce Matice, slovo dali aj hosťom, aby sa prihovorili. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo sa v prvej časti svojho príhovoru orientoval na historický priesek a bola to svojráznaprednáška z dejín Slovákov v Srbsku a dejín MSJ. V druhej časti svojho príspevku sa slovenský diplomat presunul do súčasnosti a otvoril problémy tvrdej skutočnosti, v ktorej padli aj mikrogranty Slovenskej republiky, ktoré celé desaťročie realizovali v našej krajine. Jeho slová dosvedčili, že v rámci predprístupových rozhovorov s EÚ a neskoršie všetko sa bude štandardizovať a blízka budúcnosť prinesie zmeny, ktoré ani pre našu slovenskú enklávu v Srbsku nebudú najprajnejšie. Chystá sa nový zákon o národnostných radách a  podľa rozhodnutia Ústavného súdu už teraz sa týmto radám obmedzuje pole ich pôsobnosti a vplyvu. Bude sa treba strategicky zamyslieť a preorientovať na využitie fondov EÚ. Existujúce národnostné inštitúcie bude treba maximálne aktivizovať, vychádzať z tvrdej reality a rázne konať v prospech zachovania slovenského etnika v krajine. Veľvyslanec Varšo zhodnotil aj existujúci rámec menšinových práv v Srbsku. Diplomati sa zhodli, že ho nie je možné reálne implementovať v živote a nemá ani finančný podklad. Zároveň avizoval medzinárodnú konferenciu, ktorú dve krajiny – Srbsko a Slovensko – plánujú usporiadať 9. mája v Novom Sade.

Čítať celý článok...
 
ZASADALI MATIČNÍ DELEGÁTI

Matičiari delegovaní do Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, ako aj predsedovia miestnych odborov, zasadali v sobotu 29. marca v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Na svojom 23. zasadnutí prerokovali a schválili správy, naplánovali si aktivity na tento rok a navrhovali zaslúžilých na matičné ocenenia.

Na úvod zasadnutia Viera Dorčová-Babiaková, neter zosnulého prvého tajomníka obnovenej MSJ Jána Dorču, ozrejmila, prečo sa spolu so svojou sestrou Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou rozhodli niektoré obrazy a knihy z jeho pozostalosti venovať práve matičiarom. Predtým, ako sa dali do rozoberania správ a aktualít, v mene zhromaždených delegátov z osemnástich miestnych odborov predsedníčke Kataríne Melegovej-Melichovej k nedávno získanému oceneniu v Nadlaku blahoželal podpredseda Michal Baláž.

Čítať celý článok...
 
V RUMUNSKOM NADLAKU UDEĽOVALI CENU ONDREJA ŠTEFANKA

Ocenili Dr. Michala Babiaka a Katarínu Melegovú-Melichovú

Šesť rokov za sebou v druhej polovici marca rumunský Nadlak sa stáva centrom slovenského zahraničia. Šesť rokov za sebou tuná udeľujú i prestížnu Cenu Ondreja Štefanka. Touto cenou si nielen Slováci v Rumunsku, ale aj celé slovenské zahraničie zachováva pamiatku na zosnulého literáta, spolkového činiteľa a organizačného lídra slovenskej Dolnej zeme. Do Nadlaku aj tohto roku pricestovali početní vedeckí pracovníci a kultúrni činitelia z viacerých krajín. V piatok 21. marca všetci spolu svedčili slávnostnej chvíli udeľovania ceny, ktorú ustanovili roku 2009 a ktorú pokrstili podľa O. Štefanka.

Čítať celý článok...
 
Počítač a knihy pre Slovákov z Čeláreva

Matičiari z Čeláreva sa pravidelne stretávajú každý prvý štvrtok v mesiaci, treraz už vo svojich miestnostiach, ktoré na používanie získali od Miestného spoločenstva Čelárevo. Tak bolo aj 6. marca 2014, keď MOMS Čelárevo navštívila predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová a pri tej príležitosti odovzdala matičiarom na používanie počítač, ktorý im umožní ľahšiu komunikáciu nie len s ústredím MSS, ale aj s ostatnými MOMS. Na stretnutí boli prítomné aj deti, ktoré navštevujú hodiny slovenského jazyka spolu so svojou učiteľkou. Na úvod stretnutia sa prítomnym prihovorili krátkym kultúrno-umeleckým programom, ktorý pripravila Mária Kukučková Supeková, učiteľka slovenského jazyka. Na záver stretnutia predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová odovzdala čelárevskym deťom a učiteľke knihy a učebnice v slovenskom jazyku, ktoré zadovážila Matica slovenská v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.   

Čítať celý článok...
 
Premiéra Urbančekovej knihy na Vladimíra

Petrovskí matičiari v spolupráci s matičným ústredím vo štvrtok 16. januára 2014 v Dome MSS Ľudovíta Mišíka zrealizovali premiéru knižného vydania Matice slovenskej v Srbsku autora Dr. Jána Kišgeciho Moje rodisko a Vladimír Urbanček. Premiéru umelcovi ladili príležitostne k meninám. O svojráznom umeleckom historikovi svojho rodiska početnému auditóriu sa prihovoril autor knihy Ján Kišgeci. Okrem iného ozrejmil aj životnú púť v zámorí, tohto úspešného podnikateľa, ale aj túžbu Vladimíra Urbančeka prinavrátiť sa do rodného kraja. Tá sa mu napokon splnila pred pol druha desaťročím, ked sa natrvalo vrátil do Petrovca so svojou manželkou Ann, rozhodnutý stráviť tu svoje dôchdcovské dni. Vladimír Urbanček aj v Petrovci pokračoval v umeleckej práci, ktorou si v šírom svete liečil clivotu po domove. Po absolvovaní umeleckých škôl v Amerike maľoval výlučne svoje rodisko. Tieto hyperrealistické olejomaľby často i vystavoval a za ne získával odmeny. 

Čítať celý článok...
 
40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Dňa 23. novembra 2013 v štúdiu M Novosadského rozhlasu prebiehala jubilejná 40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Súťažilo 58 žiakov z 18 prostredí. Mladých recitátorov a ich sprievodcov uvítala zodpovedná redaktorka Programu v slovenskej reči Milina Florianová a po príhovore zástupcu riaditeľa novosadského rozhlasu Vojina Popovića súťaž otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Ich výkon v rámci štyroch kategórií hodnotila odborná porota v zložení Katarína Melegová – Melichová (predsedníčka), Ján Širka a Jana Lačoková (členovia). Najprv sledovali prednes poézie žiakov nižších ročníkov, z ktorých najlepšia bola Gabriela Svetlíková z Kovačice, druhé miesto obsadila Mia Verešová zo Starej Pazovy a na tretie sa dostala Annamária Kollárová z Báčskej Palanky. Spomedzi žiakov vyšších ročníkov prvú cenu získala Martina Bartošová z Aradáča, druhú Ema Kočišová zo Starej Pazovy a tretiu Hana Katarína Ďurovková z Kysáča. 

Čítať celý článok...
 
Našla sa kniha pre každého

V dňoch 14. až 17. novembra v Incheba Expo Aréne v Bratislave prebiehal 21. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka a 18. ročník výstavy vzdelávania a didaktických pomôcok Pedagogika. Slávnostného otvorenia vo štvrtok 14. novembra sa zúčastnil majiteľ a generálny riaditeľ Incheby Alexander Rozin,  predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska Daniel Kollár, predseda SAV Jaromír Pastorek a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Na veľtrhu 150 vystavovateľov z 11 krajín (Slovensko, Česko, Rusko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko) vystavovali nielen množstvo nových titulov rôznych žánrov, ale aj organizovali besedy so spisovateľmi, prezentácie kníh, verejné čítačky, jedným slovom množstvo sprievodných podujatí, a to všetko na 6350 m2. Cenu Bibliotéky, ktorá sa v tomto roku udelila po siedmykrát za najlepšie knižné dielo ženskej autorky v predošlom roku, dostalo sa Lucii Piussi za knihu Život je dielo.

S finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tomto roku na spoločnom stánku dolnozemských Slovákov č. 306 v Hale D vystavovali svoje vydania Slováci z Rumunska, Srbska, Maďarska a Chorvátska. Okrem toho participovali aj v sprievodných podujatiach. Dolnozemský stánok navštívil aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík so svojimi spolupracovníkmi.

Už v prvý deň Bibliotéky Slovenské vydavateľské centrum malo prezentáciu knihy O súčasnej poézii vojvodinských Slovákov prof. Dalimíra Hajka, ku ktorej odborný posudok dala Doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD. Úvodom prítomných oslovil riaditeľ SVC Vladimír Valentík.

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku prezentovala knihu doc. Miroslava Kmeťa Krátke dejiny vojvodinských Slovákov 1, ktorú odborne predstavil Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. Obe prezentácie moderovala Mária Katarína Hrkľová.

V piatok v poobedňajších hodinách bola prezentácia antológie Plášť bohyne, ktorú vydala Matica slovenská v Srbsku. Odborný posudok mal literárny kritik Samuel Boldocký, o zrode hovorila editorka Viera Benková a svoje verše prečítali Dana Podracká, Etela Farkašová, Zlata Matláková, Hana Košková, Miroslava Škvareninová Dudková, Dagmar Maria Anoca a verše Viery Benkovej predniesla predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, ktorá prezentáciu aj moderovala. O knihe, ku zrodu ktorej sa pričinila aj Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku sa zmienil jej riaditeľ Ivan Miroslav Ambruš. 

SVC v piatok prezentovalonové knihy  našich literátov Viery Benkovej – Exlibris morušových listov, Samuela Boldockého – Svedectvo doby, Martina Prebudilu – Príbehy z čiernej skrinky a Miroslava Demáka – Magnólia z diamantovej hory. O vydavateľskej činnosti hovoril riaditeľ SVC Vladimír Valentík a prezentáciu moderovala Mária Katarína Hrkľová.

V sobotu matičná delegácia (predsedníčka MSS K. Melegová-Melichová, V. Benková a S. Boldocký) mala besedu o živote vojvodinských Slovákov v osade Župkov (okres Žarnovica), čo dohodol predseda Spolku slovenských spisovateľov Dr. Miroslav Bielik, ktorý besedu aj moderoval. Hostí privítal starosta Župkova Ing. Ján Tomáš. V priestoroch tamojšej Základnej školy okrem žiakov a kolektívu školy, prítomní boli aj starostovia obcí celého mikroregiónu, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, poslanci obecného zastupiteľstva a rodičia. V úvode dvojhodinovej besedy vystúpili žiaci s krátkym programom, po čom matičiari prezentovali kultúru a zvyky Slovákov v Srbsku, matičné aktivity a odpovedali na početné otázky prítomných. Popoludnie sa zakončilo neformálnou besedou v knižnici školy, do ktorej hostia venovali matičné vydania.

Pri stánku dolnozemských Slovákov na Bibliotéke sa pristavili mnohí návštevníci. Zaujímali ich nielen knihy a časopisy, ale aj život nás, Dolnozemcov. Aj my sme si mohli napásť oči počas štyroch dní na toľkom knižnom jase a bohatstve. A dožičiť si priniesť podľa vlastného výberu útržok tejto krásy aj domov. Veď idú sviatky...

                                                      Katarína Melegová-Melichová

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 
VZDELÁVANIE AKO FUNDAMENT NAŠEJ SLOVENSKOSTI

V priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku v pondelok 4. novembra sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, čím sa obnovila činnosť tohto poradného orgánu predsedu ÚSŽZ, ktorý menuje členov tejto komisie. Členstvo v komisii je čestnou funkciou a členovia sú vo svojej funkcii nezastupiteľní. Komisia má ešte jednu sekciu pre západnú Európu a zámorie. Sekcie by sa mali stretávať dvakrát ročne.

Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto a v z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková.

Po schválení Štatútu tejto sekcie, ktorý predložil a opodstatnil predseda Igor Furdík , predsedom Sekcie sa stal Pavel Hlásnik, podpredsedníčkou Vilma Prívarová a tajomníčkou Božena Malíková.

Už  na tomto prvom zasadnutí sa prítomní zmienili: o študijných odboroch štipendistov Vládou SR, kde sa uzavrelo, že by sa v budúcnosti malo podporovať štipendijne aj štúdium medicíny a cudzích rečí; keď ide o vysielanie učiteľov zo Slovenska, tam treba dbať aby to boli ľudia, ktorí budú okrem tej vzdelávacej vyvíjať aj osvetovú činnosť; čo sa týka iných foriem podpory slovenského školstva v zahraničí akým sú semináre, príprava učiteľov, lektoráty, stážisti atď., tu sa bude prihliadať na miestne špecifiká, budú sa organizovať výjazdové kurzy v krajinách v súčinnosti s ÚSŽZ a využívať by sa mali európske fondy cezhraničnej spolupráce; keď ide o učebnice a učebné pomôcky uzavrelo sa, že sa oceňuje spolupráca s MŠ SR a navrhuje zaradiť do objednávky určitý počet titulov pre školy v zahraničí a aj v budúcnosti sa navrhuje pokračovať s podporou ÚSŽZ na zabezpečenie detskej, slovníkovej a odbornej literatúry pre školské knižnice; keď ide o letné školy, školy v prírode a ďalšie mimoškolské aktivity, pozitívne sa ocenili doterajšie formy spolupráce v tejto oblasti a podpora ÚSŽZ a prejavený bol záujme o participáciu na projekte Nadácie Lipa v Hronci s posunutím jeho realizácie na prázdninový termín a keď ide o podávanie žiadostí z oblastí vzdelávania na rok 2014, zohľadní sa, že kalendár MŠ bude schválený neskoršie, takže aj žiadosti budú musieť byť všeobecnejšie. 

Ako vidno už na prvom konštitutívnom stretnutí Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa konštruktívne venovala rôznym otázkam z oblasti výchovy a vzdelávania mládeže na slovenských školách v zahraničí a dospela aj ku konkrétnym záverom. Prítomní vysoko ocenili doterajšiu podporu materského štátu prostredníctvom ÚSŽZ slovenskému školstvu jednak prostredníctvom štipendií, investícií do objektov, podporou množstva projektov bez čoho si len ťažko predstaviť fungovanie slovenských škôl na takej úrovni ako je tomu v súčasnosti.

 Z Rumunska sa zasadnutia zúčastnili: Pavel Hlásnik, Pavel Husárik, Vieroslava Tímarová, Jarmila Michalcová a Alexander Mlinarčik; zo Srbska: Pavel Belička, Mária Andrášiková, Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová, Ľudmila Berédiová-Stupavská, Pavel Rohárik a Katarína Melegová-Melichová; z Maďarska: Zuzana Medveďová, Edita Pečeňová, Michal Lászik a Júlia Szabová Marloková; z Chorvátska: Andrej Kuric a z Ukrajiny Valéria Balanko.

                                                                                                                                                                                      Katarína Melegová-Melichová

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

 
PODPISOVANIE ZMLUVY O FINANCOVANÍ MSS V ROKU 2013

V priestoroch Slovenského národného domu v Kysáči 27. júna Matica slovenská v Srbsku a Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj podpísali zmluvu o financovaní Matice slovenskej v Srbsku v roku 2013. V mene MSS zmluvu podpísala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, a v mene Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj, zmluvu podpísal prof. Dr. Dragoslav Petrović, podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj. V tomto roku ide o sumu 575-tisíc dinárov, ktorou spomenutý sekretariát podporí tri oblasti práce MSS a to: výstavnú a vydavateľskú činnosť, ako aj účasť na vedeckých konferenciách. Zamerajú sa aj na zabezpečenie kontinuity v realizovaní vyučujúcich programov po slovensky na všetkých úrovniach vzdelávania.

Po podpísaní zmluvy hostia si pozreli výstavu ilustrácií pre deti Ljubomira Sopku v Galérii SND, a potom boli prezentované matičné publikácie, ktoré vlani vyfinancoval Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj.

Zostavovateľka knihy Čarovná niť v ruke ženy Katarína Melegová-Melichová predstavila túto publikáciu, ktorá vyšla z príležitosti 90. výročia Spolku petrovských žien. Potom o brožúrke Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov hovorila autorka a predsedníčka osvetovej komisie MSS Anna Medveďová. Nasledoval príhovor autorky Viery Benkovej, ktorá hovorila o antológii Plášť bohyne. Na záver autor Samuel Boldocký predstavil zborník 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku. Na tomto podujatí boli prítomní i podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete, čestný predseda MSS Rastislav Surový a predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik.

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 6