Správy
Program 52. slovenských národných slávností

Čítať celý článok...

 PROGRAM SNS 2013

28. júla 2013 (nedeľa)
19.00  – Vernisáž Česť našej metle (nádvorie SPŽ)

31. júla 2013 (streda)
20.00 – Vernisáž Kreatívna banátska paleta (Galéria Zlaté remeslá)

1. augusta 2012 (štvrtok)
9.00 – Zdravotnícke sympózium Úloha výskumu a prevencie v primárnej zdravotnej ochrane (veľká sieň Obce)
17.00 – Slávnostné zasadnutie k 10. výročiu NRSNM (Zhromaždenie APV, Nový Sad)
18.00 – Vernisáž Olejomaľby zo slovenských prostredí (Galéria Pegas)
19.00 – Vernisáž Petrovské pohľady V. Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO)
20.00 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže s prezentáciou práce slovenských mládežníckych združení (Slovenský dom, B. Palanka)
22.00 – premiéra dokumentárneho filmu Óda rovine (nádvorie SVD)

Čítať celý článok...
 
Mikuláš Dzurinda v MSS

Čítať celý článok...

 5. júna v Petrovci privítali poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu s asistentkou Viktóriou Jančošekovou. Na obecnom úrade, kde prebiehali rozhovory, hosťa prijal predseda obce Pavel Marčok. Neskoršie hostitelia svojho hosťa odviedli navštíviť Základnú školu Jána Čajaka, kde sa s ním zvítal riaditeľ školy Ján Brna so spolupracovníkmi a potom hosť zavítal do Matice. V matičných priestoroch vo voľnejšej atmosfére predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová pána Dzurindu úlomkovite poinformovala o matičných dejinách, pointujúc  na tých najpálčivejších otázkach pre našu národnosť a to je vzdelávanie v materinskej reči, zamestnávanie vyškolených kádrov doma, na čo hosť nadviazal vlastnými poznatkami a skúsenosťami o živote v spoločenstve národov EÚ prizvukujúc potrebu neustálej angažovanosti každej krajiny, členky Únie. 

Čítať celý článok...
 
Maticu navštívili Dolnokubínčania
Čítať celý článok...
 V nedeľu 26. mája 2013 Dom MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci navštívili podnikatelia z Dolného Kubína zo Slovenskej republiky, ktorí sa už tradične zúčastňujú na oslavách Dní Petrovca. Prijala ich predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, ktorá ich zoznámila s dejinami Matice slovenskej v Srbsku a jej najdôležitejšími aktivitami, ktoré vyvíja na zachovaní slovenskosti v Srbsku a poďakovala im za podporu, ktorá sa Matici prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dostáva a na čo odvádzajú prostriedky daňoví poplatníci Slovenska.
Čítať celý článok...
 
Málinčania navštívili Maticu
Čítať celý článok...
V sobotu 25. mája 2013 ústredie Matice slovenskej v Srbsku v Petrovci navštívili hostia z Málica a Slatiny zo Slovenskej republiky, ktorý Petrovec navštívili počas osláv Dní Petrovca a boli hosťami Spolku petrovských žien, členky ktorého u nich pobudli v októbri lanského roka. Viedla ich kultúrna referentka obce Málinec Anna Kančová.
Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová ich skrátka informovala o dejinách a aktivitách MSS, ktoré sú upriamené na zachovanie a zveľadenie kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku a pravda v neposlednom rade aj na posilnenie sebaúcty a slovenského povedomia. 
Čítať celý článok...
 
Promócia matičného zborníka v Starej Pazove
Čítať celý článok...
Vo štvrtok 23. mája v priestoroch ZŠ hrdinu Janka Čmelíka príležitostným programom MOMS Stará Pazova oslávil 243.výročie prisťahovania Slovákov do tejto sriemskej osady a usporiadal promóciu matičného zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku.
Úvodom prítomných hostí privítal predseda MOMS Stará Pazova Matej Hadrík. 
Čítať celý článok...
 
Úspešný večierok venovaný promócii zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii-Srbsku
Čítať celý článok...
Dňa 10. mája 2013 Matica slovenská v Srbsku v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Petrovci usporiadala v Dome MSS Ľudovíta Mišíka úspešný večierok venovaný promócii zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku a životnej 70-tke Samuela Boldockého, ktorý je zostavovateľom uvedeného zborníka.
Čítať celý článok...
 
Matičiari si zvolili vedenie

Čítať celý článok...

Katarína Melegová-Melichová zostala v čele MSS

Matiční delegáti na tohtoročnom valnom, zároveň volebnom zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku rozhodovali aj o čelných funkciách v tejto našej národnostnej organizácii. V sobotu 27. apríla v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec okrem tradičných bodov rokovacieho programu, aký býva pri výročných zasadnutiach, si na čelnú funkciu znovu zvolili doterajšiu predsedníčku Katarínu Melegovú-Melichovú z Báčskeho Petrovca. Podpredsedami pre Báčku a Banát tiež, aj v ďalšom mandáte, zostávajú Vladimír Fekete z Báčskej Palanky a Pavel Baláž z Kovačice, kým na funkcii podpredsedu pre Sriem Andreja Kardelisa vystriedal takisto Staropazovčan Michal Baláž.

Čítať celý článok...
 
Ján Kvačala – návrat do rodiska

Čítať celý článok...

V Dome MSS v piatok 26. októbra 2012 MOMS Báčsky Petrovec usporiadal príležitostný večierok venovaný Jánovi Kvačalovi. Cieľom večierka bolo pripomenúť slovenskej verejnosti život a dielo Dr. Jána Kvačalu (1862 – 1934), veľkého vedca, komeniológa a prvého čestného predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii. Východiskom matičného stretnutia bola práca Jaroslava Čiepa o J. Kvačalovi, s ktorou sa zúčastnil aj na medzinárodnej vedeckej konferencii v Nadlaku. Po príhovore Kataríny Melegovej-Melichovej, predsedníčky MSS, J. Čiep, redaktor a publicista, auditóriu v Dome MSS Ľudovíta Mišíka priblížil pôsobenie a vedecký prínos J. Kvačalu. 

Čítať celý článok...
 
Cena obce Báčsky Petrovec
Čítať celý článok...
Obec Báčsky Petrovec 15. októbra 2012 oslávila Deň obce. V rámci osláv Dňa obce sa o 11. hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec uskutočnilo sviatočné zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. V rámci sviatočného zasadnutia už tradične udelili Cenu obce Báčsky Petrovec. Nositeľom tohtoročnej Ceny obce Báčsky Petrovec sa stala Matica slovenská v Srbsku, ktorá oslávila 80 rokov od svojho založenia. Cenu v mene Matice slovenskej v Srbsku prebrala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. 
Čítať celý článok...
 
Podpísanie zmluvy medzi Pokrajinským sekretariátom pre vedu a technologický rozvoj a Maticou slovenskou v Srbsku
Čítať celý článok...
Dňa 4. septembra 2012 sa v miestnostiach Združenia petrovských žien uskutočnilo sviatočné podpísanie Zmluvy o financovaní Matice slovenskej v Srbsku v roku 2012. Zmluvu sviatočne podpísali podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj Prof.Dr. Dragoslav Petrović a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Jána Varšu, poslanca v Zhromaždení APV Jána Bohuša, predsedu Obce Báčsky Petrovec Pavla Marčoka, výborníčky v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec Drahotíny Dorčovej a predsedníčky Združenia petrovských žien Kataríny Arňašovej. Predtým ako zmluvu podpísali, verejnosti prezentovali publikácie, ktorým sa podpory z tohto zdroja dostalo v minulom roku a prítomní si obzreli výstavu Z klenotnice našich rodičov, ktorú petrovské ženy prichystali pri príležitosti Slovenských národných slávností. V pokračovaní sa všetci presunuli do domu petrovského maliara Vladimíra Urbančeka zariadeného na súkromnú galériu, keďže je príprava monografie o tomto maliarovi a jeho umeleckej tvorbe tiež zachytená podpísanou zmluvou o financovaní MSS v roku 2012.
Čítať celý článok...
 
Program 51. slovenských národných slávností

 

Čítať celý článok...

PROGRAM SNS 2012

29. júla 2012 (nedeľa)

19.00  – Vernisáž výstavy Z klenotnice našich rodičov (priestory SPŽ)

1. augusta 2012 (streda)

19.00 – Vernisáž výstavy Matici k sviatku (KŠH s predajnou výstavou kníh SVC)

20.00 – Vernisáž  výstavy olejomalieb Jána Brnoliaka Rok na dedine (Galéria Zlaté remeslá)

 

2. augusta2012 (štvrtok)

18.00 – Vernisáž výstavy Petrovské pohľady IV.  Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO, Ul. Maxima Gorkého 17)

20.00 – Stretnutie  slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom, B. Palanka)

 20.00 – Výstava  k 70-tke akademického maliara Milana Súdiho (ÚKVS, Nový Sad)

 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 6